Per-Samuel Nisser

Kommunstyrelsens ordförande Karlstad, Ledamot i regionfullmäktige
070-689 39 39
per-samuel.nisser@karlstad.se
Jag heter Per-Samuel Nisser och är kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Vi moderater är nu inne på den tredje mandatperioden i det blågröna styret av Karlstad. Vårt fokus i politiken i Karlstad är att medverka till att karlstadborna trivs och är stolta över sin kommun, ordning och reda i ekonomin, hög kvalité i den kommunala servicen, att fler vill besöka och etablera sig här och att det finns en framtidstro.