Marléne Lund Kopparklint

Riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet, Suppleant, Socialförsäkringsutskottet Suppleant
marlene.lund.kopparklint@riksdagen.se