Fereshteh Jalayer

Ledamot i regionfullmäktige
073-771 87 12
fereshteh.jalayerhess@regionvarmland.se
Jag är 49 år och bor med min sambo i Björby i Karlstad. Har även ett barn som är utflugen sen två år tillbaka. Arbetar som biomedicinsk analytiker och driver eget företag som tolk, arbetar bland annat med utanförskap, inkludering, språk och hederskultur. Som fritidspolitiker är jag ordförande i Hälso - sjukvårdsberedningen, ledamot i Landstingsfullmäktige, AER (Assembly of European Regions och i Arbetsmarknad - och socialnämnden. Är även nämndeman i Värmlands tingsrätt.

 

 • Jobbklyftan mellan svenskfödda och utrikes födda har ökat. 
 • Arbetslösheten är nästa fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige.
 • Barn till utlandsfödda föräldrar har inte alltid de möjligheter och förutsättningar som andra barn har. 
 • Barn ska inte behöva ärva sina föräldrars språkbrister och utanförskap. 

 

Jag tror och vet att det finns kortare vägar och enklare lösningar till att varje individ ska kunna försörja sig och sin familj med lättare och enklare jobb som inte kräver högre utbildning. Språket är bron mellan bidragsfällan och arbete för invandrare och barn till utlandsfödda som har mycket svårt att ta steget in på arbetsmarknaden. 

 

Jag vill skapa förutsättningar för att

 • Det ska löna sig att gå till jobbet och det ska ge mer pengar i plånboken för individer som vill bidra till samhället. 
 • Sänkt skatt motiverar fler att gå till jobbet.
 • Starta eget företag är idag svårt och krångligt, det ska vara lättare att starta och driva företag. Vi behöver fler företag som kan anställa folk med grundutbildning. 
 • Rut-avdraget ska tredubblas.  
 • Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och krav oavsett etnisk bakgrund, religion, ålder, eller kön.
 • I Sverige gäller svenska lagar. Klankultur och klanstyrning tillhör inte Sverige.
 • Hedersvåld och hedersbrott ska ge straff och utvisning. 
 • HBTQ människor med utländsk bakgrund är bland de mest utsatta för mobbning, hot och våld. Vi behöver extra samhällsinsatser, fortbildning och mer utbildning i skolor för att skydda och stötta HBTQ individer. 
 • Inga barn ska behöva genomgå könsstympning. Bättre kontroll i skolan och via socialtjänsten ska rädda fler barn från könsstympning.
 • Ökad mångfald i yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är ett måste ur patientperspektiv.
 • Vårdpersonalen ska ha tid för att hålla hand och få personlig kontakt med patienter. 
 • Lika vård för alla med fokus på att varje individ är unik och har olika behov som gör att vården bör se olika ut för varje individ.
 • Sänkt skatt för pensionärer.
 • Mer ekonomisk stöd och service till individer med funktionsnedsättning.