Foto: Alexander Torin

Daniel Berghel

Vice ordförande i revisionen, Ordförande för Karlstad-Hammarö gymnasienämnd