Partiledare
1:a vice partiordförande
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Partisekreterare
Vice partisekreterare
Talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor
Socialpolitisk talesperson
Skattepolitisk talesperson
Utbildningspolitisk talesperson
Försvarspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Migrationspolitisk talesperson
Gruppledare EU-nämnden
Näringspolitisk talesperson
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Bostadspolitisk talesperson
Landsbygdspolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Följ oss