Partiledare
1:a vice partiordförande
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Partisekreterare
Vice partisekreterare
Ordförande Konstitutionsutskottet
Talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor
Socialpolitisk talesperson
Skattepolitisk talesperson
Utbildningspolitisk talesperson
Första vice talman
Försvarspolitisk talesperson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Trafikpolitisk talesperson
Migrationspolitisk talesperson
Utrikespolitisk talesperson
Gruppledare EU-nämnden
Näringspolitisk talesperson
Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson
Bostadspolitisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson
Landsbygdspolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson
Följ oss