Partiledare
Ekonomisk-politisk talesperson, Första vice partiordförande
Partisekreterare
Riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson, ledamot socialutskottet.
Bostadspolitisk talesperson
HBTQ-politisk talesperson
Riksdagsledamot för Skåne, Utrikespolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Miljö- och klimatpolitisk talesperson
Europapolitisk talesperson
Rättspolitisk talesperson, Riksdagsledamot för Stockholms stad, Ledamot i partistyrelsen
Landsbygdspolitisk talesperson
Gruppledare i Konstitutionsutskottet
Utbildningspolitisk talesperson
Riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson, ordförande näringsutskottet.
Trafikpolitisk talesperson
Migration- och socialförsäkringspolitisk talesperson
Riksdagsledamot för Jönköpings län, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Ledamot i partistyrelsen
Skattepolitisk talesperson
Försvarspolitisk talesperson
Kulturpolitisk talesperson, Riksdagsledamot, Gävleborgs län, Kommunfullmäktigeordförande, Söderhamn
Följ oss