Vår politik i korthet

​​​​​​Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Vi vill förbättra integrationen, korta köerna i vården och ta krafttag mot kriminaliteten. Statens kärnfunktioner ska vara starka, annars blir samhället svagt.
  • En hoppfull framtid för Sverige

Förbättra integrationen
• Inträdesjobb för fler i arbete.
• Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.
• Integrationsplikt för nyanlända vuxna.

Det måste löna sig att arbeta
• Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.
• Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.
• Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar.
• Bra villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån.

Den största satsningen på Polisen på över 20 år
• Fler poliser och högre polislöner.
• Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan.
• Krafttag mot kriminella gäng.
• Skärpta straff.

Förbättra tillgängligheten i vården
• Kömiljard för kortare väntetider i vården.
• Mer resurser för förlossningsvård i världsklass.
• Bevarad valfrihet i välfärden.

Elever ska lära sig mer
• Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag.
• Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.
• Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.
• Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.

Gör du ett skolarbete om Moderaterna - klicka här

Aktuella områden
Vår politik i korthet
Ekonomi och jobb
Integration
Lag och ordning
Följ oss