Vår politik i korthet

Hela Sverige ska jobba

​​​​​​

  • Ett starkt Sverige börjar med jobben. Utanförskapet måste pressas tillbaka och vägen in i samhället går via jobben. När fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd.
  • Arbetslinjen ska utvecklas – inte avvecklas. Vårt viktigaste vallöfte är därför att hela Sverige ska jobba. Moderaterna är Sveriges arbetarparti.
  • Fler ska få jobb och färre ska få bidrag - varje krona som går till bidrag till någon som kan jobba är en krona som kunde gått till skola, poliser, sjukvård och omsorg.
  • Bidragsberoendet måste brytas genom tydliga krav, bidragstak och lägre skatt på låga inkomster.
  • För att fler ska arbeta måste det alltid löna sig att jobba. Vi vill sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster.
  • Med vår politik får exempelvis bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer varje månad.
  • Moderaterna har två jobbmål: att i ett första steg halvera den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda och att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas.
  • Ett fritt och öppet samhälle kräver också en trygghet att lita på – i hela Sverige. Poliserna behöver bli fler och få mer betalt, insatserna mot terrorism stärkas och resurserna till försvaret öka.
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss