Vår politik i Europavalet - lättläst

Här är en lättläst text om den politik Moderaterna fokuserar på i Europaparlamentsvalet.

Stoppa stöldligor

Hälften av alla inbrott i bostäder i Sverige görs av utländska ligor.

Det ska bli stopp för det. Därför vill vi att Sverige ska samarbeta

med poliser i andra länder i Europa.

 

Vi vill stoppa ligor som gör inbrott.

Vi vill stoppa smuggling av vapen.

Vi vill stoppa smuggling av narkotika.

 

Vi vill stoppa kriminella från att kunna

flytta mellan länder i Europa.

 

Vi vill att personer som är medborgare

i ett land inom EU och som gör något

brottsligt i Sverige ska utvisas.

 

En liga är en grupp människor som ofta

gör något olagligt.

Att smuggla är att ta med sig något till

ett annat land fast det är olagligt.

 

EU är förkortning av Europeiska unionen.

Det är 28 länder i Europa som samarbetar

och hjälper varandra.             

Koll på Europas gränser

Europas länder behöver ha bättre

koll på gränser och invandring.

 

Därför vill vi att rätten för en person

att få asyl prövas direkt vid gränsen

till ett EU-land.

 

Vi vill att alla snabbt ska få veta om

de får asyl eller om de inte får asyl.

 

Vi vill att alla länder i Europa ska ta ansvar

för människor som behöver skydd.

 

Sverige kan inte fortsätta att ta mer

ansvar för invandringen till Europa

än vad andra länder gör.

 

En gräns är där ett land slutar och ett

annat land börjar.

Att få asyl är rätten att få bo i ett annat land

för att man måste fly från sitt hemland.

 

Kärnkraft är smart

 

Mer kärnkraft är bra för klimatet.

 

Därför vill vi att EU använder dubbelt

så mycket pengar på kärnkraft.

 

Siffror från FN visar att el från kärnkraft

inte värmer upp jorden lika mycket

som annan el.

 

Vi vill ha el som är ren och smart.

Vi vill ha kärnkraft och förnybar el.

 

Vi vill inte ha smutsigt kol.

Vi vill inte ha gas från Ryssland.

 

Förnybar el kan vara vattenkraft,

vindkraft och solenergi.

 

Frihet Företagsamhet Framtidstro

 

Mer tillväxt i Europa och

mer tro på framtiden

 

Därför behöver Europa fler företag

och mer frihandel.

 

Vi vill ha mindre skatter och bidrag.

 

Vi vill inte att Sveriges avgift till EU

ska bli högre.

 

Vi säger nej till EU-skatter.