Nyhetsartikel
11 dec 2015

Välkommen till Skolinitiativet

Vill du engagera dig för en bra skola eller har du förlag på hur svensk skola kan bli bättre?
Då behöver vi ditt engagemang.

I sitt partistämmotal den 17 oktober 2015 presenterade Anna Kinberg Batra Skolinitiativet:

-        Det är alldeles för länge sedan bilden av den svenska skolan präglades av framtidstro. Det vill jag ändra på, och det vill jag göra tillsammans med er. Den här stämman har fattat flera viktiga beslut för att återupprätta kunskapsskolan. Men det är dags att gå vidare.

Därför startar jag i dag Skolinitiativet. Jag kommer att leda det själv. Jag kommer att samla den kunskap och erfarenhet som finns här inne, och den experthjälp och forskning som finns där ute. Vi ska ta fram de viktigaste och bästa förslagen för att svenska skolan fullt ut ska bli den plats där vi rustar våra barn för framtiden.

Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Inget är så viktigt för ett lands utveckling och konkurrenskraft som att rusta sina medborgare med kunskaper.

De internationella kunskapsmätningarna PISA och TIMSS visar att svenska elevers kunskapsresultat fortsätter att falla. Andelen behöriga till gymnasiet minskar och skillnaden mellan skolor ökar. Fler elever med utländsk bakgrund innebär förändrade förutsättningar och nya krav. Samtidigt står lärarkåren inför en generationsväxling och då krävs det att läraryrkets attraktivitet stärks så att fler duktiga studenter väljer att utbilda sig till skickliga lärare.

Forskning och beprövad erfarenhet måste vara vägledande för att hitta de åtgärder som höjer svenska elevers kunskapsresultat och möter skolans utmaningar.

Vi vill bjuda in er alla att delta i det här utvecklingsarbetet.

Om du vill engagera dig, om du vill ha mer information eller om du har förslag eller idéer för en bättre skola är du varmt välkommen att kontakta oss på följande adress:

skolinitiativet@moderat.se

Anna Kinberg Batra
Riksdagsledamot
Grunden för mitt engagemang är att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för dig och andra människor att leva det liv du trivs bäst med.
Mer om Anna