Röstningsinfo

Som svensk boende utomlands kan man rösta på ambassad/konsulat eller brevrösta. Här finner du praktisk information om detta, röstlängden mm.

DU KAN RÖSTA PÅ TVÅ SÄTT FRÅN UTLANDET 
Du kan brevrösta eller rösta på ambassad eller konsulat. För att få röstkort skickat till sig måste man finnas registrerad i röstlängden. Mer info om röstlängd nedan. Öppettiderna för röstning på ambassad och konsulat varierar beroende på var du bor. Valmyndigheten har närmare valet information om just ditt röstställe. Rösten räknas om den inkommer senast dagen innan valdagen.

ANMÄL ADRESS FÖR ATT FÅ RÖSTKORT 
För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige. Använd blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad".

ANMÄL DIG TILL RÖSTLÄNGDEN VAR TIONDE ÅR 
Som svensk bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige. Du behåller rösträtten automatiskt i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig för en ny tioårsperiod. Använd Skatteverkets blankett "Ny adress/röstlängd för utvandrad". 

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer dagen innan valdagen.

RÖSTRÄTT FÖR UTLANDSSVENSKAR  
För att ha rösträtt i riksdagsvalet måste en svensk medborgare någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

MER INFORMATION OM ATT RÖSTA I UTLANDET 
Kontakta Valmyndighetens telefonservice på telefon +46 (0) 10-57 57 000 eller mejl.

Du är även välkommen att kontakta Frank Svensson vid Moderaternas kansli på mejl eller telefon (växel) +46 8 676 80 00.