Utanförskap

Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb. Hela Sverige ska jobba. Våra förslag:
  • Det ska alltid löna sig att arbeta – bidragsberoendet måste brytas genom tydliga krav, bidragstak och lägre skatt på låga inkomster.
  • Den farliga jobbklyftan mellan intrikes och utrikes födda måste halveras och en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till 2025.
  • Inför integrationsplikt med obligatorisk samhällsorientering, utbildningsplikt, ökade aktivitetskrav och ansträngningar för att lära sig svenska.

Läs mer: Bryt utanförskapet – Hela Sverige ska jobba

 

Nyheter och debattartiklar Utanförskap

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Anna Kinberg Batra
Partiledare
Grunden för mitt engagemang är att skapa bättre möjligheter och förutsättningar för dig och andra människor att leva det liv du trivs bäst med.
Mer om Anna
Aktuella områden
Jobb och arbetsmarknad
Trygghet
Ekonomi
Integration
Följ oss