Utanförskap

Att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas är avgörande för att Sverige ska fungera för alla, kunna växa och fortsätta vara starkt framöver. Vi vill stoppa utvecklingen mot en alltmer tudelad arbetsmarknad där unga utan utbildning och utrikes födda har svårt att få ett första jobb. Hela Sverige ska jobba. Våra förslag:
  • Den farliga jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste halveras och en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till 2025.
  • Det ska alltid löna sig att arbeta – bidragsberoendet måste brytas genom tydliga krav, bidragstak och lägre skatt på låga inkomster.
  • Inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen, bör införas för att underlätta för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare i arbetslivet.
  • Inför integrationsplikt med obligatorisk samhällsorientering, utbildningsplikt, ökade aktivitetskrav och ansträngningar för att lära sig svenska.

Nyheter och debattartiklar Utanförskap

Elisabeth Svantesson
Ekonomisk-politisk talesperson, 2:a vice partiordförande
Integration en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som löpt som en röd tråd, både genom mitt yrkesmässiga och politiska engagemang.
Mer om Elisabeth
Ulf Kristersson
Partiledare

Efter gymnasiet i Eskilstuna gjorde Ulf Kristersson militärtjänst vid signalregementet i Enköping. Han var ordförande i Moderata Ungdomsförbundet mellan 1988 och 1992.

Mer om Ulf
Aktuella områden
Vår politik i korthet
Jobb och arbetsmarknad
Integration
Trygghet
Följ oss