Nyhetsartikel
30 dec 2017

Valfrihet skapar jämställdhet

De rödgröna vänsterpartierna beskriver sig själva som radikalt feministiska. I sin retorik talar dessa partier gärna om ett samhällsbygge där orättvisa strukturer måste brytas ner. För att detta ska kunna bli möjligt behöver valfriheten begränsas. Nyligen har V och S i linje med detta resonemang gemensamt lagt fram ett förslag som ska begränsa andra aktörer än kommunala att verka inom skolans område.

Därtill är det fria skolvalet ständigt under attack.

I stället för att ta politiskt ansvar skyller de rödgröna partierna skolans problem på att elever väljer fel. Vi moderater värnar mångfald och valfrihet. Vi vill se en kunskapsskola där alla elever ges verktyg att kunna leva ett gott liv som vuxna.

Det är intressant hur partier som kallar sig feministiska samtidigt kan föra en radikalt kvinnofientlig politik.

Skillnaden mellan skolor när det gäller elevers bakgrund förklaras till över 80 procent av bostadssegregationen. Det fria skolvalet ger alla elever en möjlighet att välja skola och begränsas inte av i vilket bostadsområde man bor. Utan det fria skolvalet är det var du bor som styr vilken skola barn går i. Föräldrar med god ekonomi köper hus i närheten av bra skolor.

Det fria skolvalet ger inte minst ambitiösa flickor från storstädernas förorter möjlighet att genom hårt arbete och goda betyg ta sig in på skolor i innerstan.

Detta, att lämna sin hemmiljö och faktiskt bidra till att bryta segregationen, borde applåderas av alla som tycker jämställdhet är viktigt. Men vänsterpartierna gör en helt annan analys. I stället vill de rödgröna partierna begränsa och helst förbjuda dessa tjejer att välja.

Att mansdominerade sektorer som byggindustrin, lantbruk, läkemedelsindustrin, möbelindustrin och förlagen tjänar miljoner på kommunernas skolverksamhet är helt i sin ordning.

Gränsen för den rödgröna regeringssidan går vid att tillåta pedagoger, sjuksköterskor eller andra kvinnodominerade yrken att kunna starta eget. Dessa kvinnors drömmar får inte tas tillvara. Om de genom hårt arbete lyckas driva sin verksamhet med en liten vinst måste detta begränsas och på sikt helst förbjudas.

Sverige är ett fantastiskt land. Samtidigt är vi också ett land med stora strukturella problem. Den svenska skolan brottas med allvarliga problem. Stora grupper barn och ungdomar lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. Denna grupp växer och riskerar att i vuxen ålder hamna i utanförskap och bidragsberoende. Skolan förmår inte kompensera för elevers olika förutsättningar avseende hemförhållande och socioekonomisk bakgrund. Stora grupper barn och ungdomar växer upp i miljöer där bristfälliga kunskaper, arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap är vanligt. Detta är en farlig utveckling.

Ur dessa grupper barn och ungdomar rekryteras nya generationer till ett växande antal kriminella gäng.

I denna utvecklings kölvatten ser vi hur våldet ökar. Människor i dessa områden lever i allt större utsatthet. Dessa människors hälsa, livskvalitet och frihet begränsas.

Det växande utanförskapet är valets viktigaste fråga. Utanförskap är motsatsen till frihet. För oss moderater är alltid varje människas rätt att kunna leva sitt liv full ut kärnan i vårt politiska arbete. Egen försörjning och rätten att kunna leva, tro och älska vem man vill skapar förutsättningar för detta. Kunskap är det bästa skyddet mot utanförskap. En god utbildning ger verktyg att kunna hävda sig på arbetsmarknaden och ta del i samhällsdebatten.

Det är bristen på frihet som är problemet i samhället.

Vi moderater vill att alla elever skal kunna välja mellan olika skolor. Alla skolor ska vara bra skolor. Sverige är ett av de länder i Europa som satsar mest pengar på skola och utbildning. Att dessa investeringar inte återspeglas i faktiskt skolresultat är det stora resursslöseriet som måste begränsas. För att detta ska kunna ske behövs en regering som inte springer ifrån sitt politiska ansvar. Det är inte förortstjejerna som valt en skola utanför hemkommunen eller pedagogen som startat en friskola som är problemet.

Vi moderater värnar mångfald och valfrihet. Vi vill se en kunskapsskola där alla elever ges verktyg att kunna leva ett gott liv som vuxna. För frihetens parti är det en av de viktigaste frågorna inför valet 2018.

Maria Stockhaus
Ledamot riksdagens utbildningsutskott (M)

Markus Lagerquist
Riksdagskandidat (M)

Maria Stockhaus
Vice Ordförande
Mer om Maria