Nyhetsartikel
11 dec 2018

Val till nämnder och styrelser

Uppsala kommunfullmäktige fattade igår beslut om vilka representanter som får förtroendet att väljas in i nämnder och styrelser för mandatperioden.

I bifogad fil finner ni de moderater som blivit valda.