Pressrelease
31 okt 2019

Utsatta människors trygghet måste tas på allvar

Människohandel och prostitution har tyvärr blivit ett växande problem i Uppsala kommun. Myndigheter och civilsamhället måste samarbeta bättre för att komma till bukt med problemet. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Uppsala kommun har budgeterat för ett framtagande av en handlingsplan mot människohandel.

Både Polisen och Socialtjänsten har vittnat om ett växande problem i form av att fattiga personer luras till Sverige och Uppsala för att tjäna pengar. När de sedan kommer hit kan de falla offer för människohandel och prostitution. Den handlingsplan mot människohandel som bland andra Moderaterna vill se bör exempelvis innefatta ramar för hur aktörer samverkar, hur kommunen arbetar med uppsökande verksamhet och vilka åtgärder som bör sättas in därefter.

- Detta är komplexa frågor om människor som har gått igenom något som är svårt att föreställa sig. Det behövs tydliga     riktlinjer för hur dessa människor ska få hjälp och vem som ansvarar för vad, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd.

Igår väntades socialnämnden dessutom fatta beslut om verksamhetsbidrag för akutboende för personer som fallit offer för människohandel. När mittenstyret insåg att ärendet skulle gå igenom drogs det snabbt tillbaka. S, L, Mp ville avslå ärendet, medan en majoritet ville att förslaget skulle gå igenom.

- Det är oacceptabelt att den styrande minoriteten sätter politiska spel framför utsatta människors trygghet. Vi vill se  åtgärder här och nu, där de som drabbats möts av personal med rätt kompetens, säger Alexandra Steinholtz (M), 2:e vice ordförande socialnämnden.

 

För mer information kontakta:

Sara Hägerström, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun

072-547 43 48

sara.hagerstrom@uppsala.se