Pressrelease
20 maj 2020

UTRED PLATSERNA KANIKEN OCH ÅNGKVARN FÖR KONSTMUSEET I UPPSALA

Moderaterna i Uppsala kommun vill se ett attraktivt konstmuseum som lockar fler än idag och som är ekonomiskt försvarbart. Därför bör de ekonomiska konsekvenserna och funktionaliteten i förslagen ”Kaniken” och ”Ångkvarn” för ett nytt konstmuseum också utredas.

Sedan utredningen om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering presenterade sitt förslag om att utöka konstverksamheten på Slottet har många kritiska röster höjts. Tillgängligheten upplevs som dålig och det får inte riskeras att den känsliga och anrika totalbilden av Slottsområdet ifrågasätts.

- Det finns ingen anledning att investera i ett museum som vi på förhand vet att många inte besöker. Den ekonomiska bedömningen i utredningen är inte pricksäker, så just nu går förslaget inte att heller jämföra med andra alternativ, säger Markus Lagerquist (M) andre vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden i Uppsala kommun och som lett Moderaternas interna arbete i frågan.

Kaniken har ett läge som gör ett spontant besök möjligt och ingår dessutom i ett attraktivt stråk. Ångkvarn har ett bra läge vid ån och en möjlighet att göra åpromenaden levande. Dessutom är miljön och exteriören mycket spännande och kan leda till nytänkande kring konsten i Uppsala. Vi vet inte heller kostnaden för dessa alternativ, om de kanske kan bedömas som lägre än Slottet.

- Uppsala har mycket att erbjuda på kultur- och konstfronten. Kulturen är en bärande del av den viktiga besöksnäringen och självklart vill vi att den på bästa sätt kommer så många målgrupper som möjligt till del, avslutar Markus Lagerquist (M).

 

Vid frågor eller för mer information kontakta:

Sofia Andersson, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun

Sofia.andersson@moderaterna.se

072 – 220 34 69