Pressrelease
14 jan 2020

Uppsala ska inte förknippas med gängkriminalitet

13 januari skriver Fredrik Ahlstedt och Therez Almerfors, moderata kommunalråd i Uppsala kommun, på Aftonbladet debatt om att både regeringen och minoritetsstyret i kommunen säger nej till nödvändiga satsningar för att stoppa gängvåldet och kriminaliteten.


De kriminella gängen är många, välorganiserade och har för närvarande Uppsala i ett järngrepp. Vi ser resultatet i form av skjutningar och en tragisk dödsskjutning i december. Även januari har börjat med en skjutning. Bland annat har kulor gått genom fönstren hemma hos vanliga familjer och många vittnar om att de överväger att lämna sina bostadsområden. Som politiker har vi ett stort ansvar och vi kan konstatera att vi är flera partier som är överens om att läget är akut. Det räcker tyvärr inte. 

”Ett bakslag” kallar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, den senaste tidens upprepade skottlossningar och vädjar om nationell hjälp. Vi delar hans bild men vill uppmana Pelling att vädja till sina egna riksdagskollegor som upprepade gånger röstat emot förslag som faktiskt skulle kunna ge någon effekt. 

Precis som Ulf Kristersson och Johan Forsell (båda M) anförde när Moderaterna valde att lämna samtalen om gängrelaterad brottslighet (21/9 2019) har regeringen inte velat genomföra Moderaternas förslag, där flera av dem är nödvändiga för att på riktigt bryta utvecklingen vi ser. Det rör exempelvis satsningar på Polisen. Moderaterna har föreslagit en riktad lönesatsning på Polisen, en betald polisutbildning och en särskild satsning på att återanställa pensionerade och andra poliser som lämnat yrket, något regeringen inte velat genomföra.

Regeringen har heller inte velat genomföra förslag som att dubbla straffen för gängkriminella eller sänka gränsen för obligatorisk häktning så att samtliga brott med straffminimum om fängelse ett år omfattas. Nu väntar vi också på att straffrabatten för vuxna mellan 18-21 år och dagens form av mängdrabatt avskaffas. 

Sverige och Polisen behöver fler verktyg för att tackla den grova brottsligheten. Att exempelvis införa ett system med visitationszoner vore ett sådant, precis som att införa, och inte enbart förutsättningslöst utreda, ett kronvittnessystem och ett system med anonyma vittnen. De här reformerna måste på plats nationellt och borde redan ha varit på plats. 

Även i kommunen har vi lagt förslag som den styrande minoriteten, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, inte velat stödja. I det budgetförslag vi lade tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna dubblerade vi styrets satsning på ordningsvakter och lade fem miljoner extra till fler trygghetskameror. Vår satsning hade kunnat innebära många fler ordningsvakter, något som styret alltså motsatte sig. Med fler ordningsvakter kan vi upprätthålla trygghet oavsett statliga prioriteringar. 

Förutom fler ordningsvakter och fler kameror behövs nolltolerans mot alla brott, även de små. Att förstöra för eller allvarligt kränka andra i skolan, att åka på busstak som lokalmedia rapporterat om eller att störa ordningen på stan måste få konsekvenser. Unga som hamnat fel måste få direkta påföljder och ändra sitt beteende. Allt annat är ett svek mot dem och deras framtid. Socialtjänsten ska exempelvis alltid bli inkopplad inom 24 timmar när en ung person begått ett brott. När ungdomar tillåts begå mindre brott utan påföljd ökar risken att de blir rekryterade in i de kriminella gängen.  

Även det förebyggande arbetet med exempelvis ordning och reda i skolan är viktigt. Bra skolresultat är en fantastisk möjlighet att uppfylla sina livsdrömmar, snarare än att fastna i utanförskap och kriminalitet. 

Vi är tacksamma för Polisens hårda arbete men vill se nationella reformer så snart som möjligt. Vårt Uppsala, en liten storstadskommun och aktad universitetsstad, ska inte förknippas med skottlossningar och kriminalitet. 

Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd Uppsala kommun
Therez Almerfors (M) kommunalråd Uppsala kommun