Pressrelease
24 sep 2019

Uppsala kvar i bottenskiktet av Svenskt Näringslivs företagsklimatranking

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sverige 2019. Uppsala kommun fortsätter att ligga i bottenskiktet av listan på plats 195 av 290. Uppsala kommuns toppnotering i företagsklimatrankingen var 2012 när kommunen placerade sig på plats 90 av Sveriges 290 kommuner.

Många företagare i Uppsala efterfrågar bättre förståelse hos tjänstemän och politiker. Företagarna fortsätter att uppleva kommunens service till företagen som den mest bristfälliga punkten, där Uppsala i år hamnar på plats 277 av 290 kommuner. För att Uppsala skall vara attraktivt för nya företag som vill flytta hit och för att etablerade företag ska expandera krävs att näringslivsklimatet är mycket bra och att kommunen levererar tydlig och snabb service. Det handlar framför allt om bemötande och handläggningstider vilket har betydelse för företagens etablering och expansion.

- Vi vill att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet och skapa en väg in för företagarna i kontakten med kommunen. Vi behöver få till en effektivare handläggning där mycket kan göras genom digitalisering och där ärenden enkelt kan följas. Uppsala behöver mer fokus kring att klara upp ärenden snarare att slussa runt den sökande bland handläggare och förvaltningar, säger Therez Almerfors (M) kommunalråd.

Företagarna får i enkäten, som ligger till grund för rankingen, besvara vilka åtgärder de anser att kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet. Den enskilt största försämringen i Uppsala i år anser företagarna är skolans attityder till företagande medan den största förbättringen är allmänhetens attityder till företagande. Kommunpolitikers attityder till företagande är ytterligare en kategori där Uppsala fortsätter tappa placeringar.

Det är djupt oroväckande om kommunen och politiker försvårar för företagsetableringar och expansioner. Grunden till att den gemensamma välfärden kan finansieras är att fler kommer i arbete och det är i företagen som arbetena skapas. Ett gott företagsklimat är därför av yttersta vikt om vi ska ha en god välfärd. Vi vill också se mer fokus på entreprenörskap i skolan, säger Therez Almerfors (M) kommunalråd.

 

Vid ytterligare frågor kontakta:

Sofia Andersson, politisk sekreterare Moderaterna Uppsala kommun

Tel: 072-220 34 69

E-post: sofia.andersson@moderaterna.se