Pressrelease
10 apr 2019

Uppsala-Alliansen säger nej till ny skola på busstomten

Under onsdagseftermiddagen fattar Uppsalas kommunstyrelse beslut om projektdirektiv för ny skola på Norra Hovstallängen, även kallad busstomten. Uppsala-Alliansen är starkt kritiska till placeringen och föreslår istället att placera en ny grundskola på Polacksbacken och en förskola på Kölen.

Busstomten ligger vid en av Uppsalas mest trafikerade korsningar och vilket (M), (C) och (KD) tycker är en högst olämplig plats av både trafik- och luftkvalitetsskäl. Dessutom skulle en tillräckligt stor skolgård inte få plats på tomten. Den skulle enbart innebära 18 kvadratmeter per barn, under de rekommendationer som finns.

- Det är högst olämpligt att placera en skola vid en av Uppsalas mest trafikerade korsningar. Vi har ställt oss emot förslaget om skola på busstomten från dag ett och vi kan verkligen inte förstå hur styret tänker här. Politiska styren kommer och går men stora investeringar består och Uppsalas barn och unga förtjänar bättre, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd.

Tomten ligger däremot i ett attraktivt läge för kommersiella aktörer. Den ligger centralt och det finns planer på att anlägga en stor parkering i anslutning.

- Parkeringen är praktisk för kommersiella aktörer men en stor hälsofara för barn och ungdomar. Ungefär 600 bilar beräknas passera den planerade skolan och förskolan varje dag och det skulle innebära en infart till en av stadens största parkeringar precis intill, säger Jonas Petersson (C), gruppledare.  

Uppsala-Alliansen föreslår gamla regementets lokaler vid Polacksbacken som en bra plats för en grundskola.

- Styrets huvudargument för att inte kolla på andra lokaliseringar verkar vara tidsbristen. Samtidigt finns lokaler tillgängliga vid Polacksbacken där idrottshall och matsal redan finns. Det möjliggör en snabb inflytt för en skola samt att man snabbt kan komma i drift och välkomna barn och ungdomar. Tomten ligger dessutom centralt men med väldigt bra omgivningar med natur och lite trafik, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

När Kölen inte längre är aktuellt till ny isarena ser Uppsala-Alliansen att det skulle vara en bra lokalisering för en förskola.

- Precis som Polacksbacken ligger den mer undanskymd än Norra Hovstallängen och har nära till fina naturområden precis vid Studenternas, Kap och Fyrisån. Det skulle vara en bra plats för förskola med stora möjligheter till bra förskolegård, säger Markus Lagerquist (M), kommunalråd.


För mer information, kontakta:

Sofia Andersson (M)
Politisk sekreterare
072-220 34 69
sofia.andersson5@uppsala.se

Joakim Holmertz (C)
Politisk sekreterare
072-580 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd
072-567 49 14
jonas.segersam@uppsala.se