Nyhetsartikel
21 nov 2019

S, M och L i Uppsala: Vi vill ta över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Ingen vet vad Arbetsförmedlingens reformering kommer att innebära i praktiken. Därför ansöker Uppsala kommun om att få ta över myndighetens samordnande roll med målet att få fler lokalbor i arbete och bryta trenden med ökat försörjningsstöd. Om detta skriver Fredrik Ahlstedt (M) tillsammans med Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) från kommunstyrelsens presidium på Di Debatt.

Arbetsförmedlingen står inför stora förändringar. Det är nödvändigt, men i dagsläget kan ingen svara på vad det kommer innebära i praktiken. Särskilt för kommunerna, som får hantera misslyckad arbetsmarknadspolitik i form av ökade kostnader för försörjningsstöd.

I Uppsala ökar andelen biståndstagare. En avgörande orsak är att Arbetsförmedlingens resurser inte används fullt ut. Enligt Arbetsförmedlingens utgiftsprognos för 2019 kommer 440 miljoner av anslagen till arbetsmarknadspolitiska program och aktivitetsstöd att lämnas tillbaka bara i år.

Vi skulle mer än gärna använda dessa miljoner för att få ut individer i arbete. I dag är lösningen i stället kommunalt försörjningsstöd.

I Uppsala vill vi samordna insatser som redan finns i kommunen, både i egen och privat regi, för att i längden minska kostnader för försörjningsstöd. Därför ansöker vi nu om att bli försökskommun för ett ökat arbetsmarknadspolitiskt ansvar, trots att sådana ansökningar inte efterfrågats formellt.

Vår ambition är inte att skapa en kommunal arbetsförmedling, utan att ta ett samordningsansvar för alla arbetslösa i kommunen och samtidigt öka tillgången till insatser i såväl kommunal som privat regi.  Uppsala har en väluppbyggd organisation som riktar sig till arbetslösa. Genom att samordna det befintliga arbetet med aktiv jobbmatchning skulle vi kunna få fler i egen försörjning.

Ett ökat ansvar för den lokala arbetsmarknadspolitiken och ersättning för genomförda insatser skulle öka kommunens förutsättningar att bryta utvecklingen med ökade kostnader för försörjningsstöd.

Ingen vinner på en havererad arbetsmarknadspolitik och nu när myndigheten ska reformeras är det viktigt att Arbetsmarknadsdepartementet tar chansen och hittar lösningar som passar olika kommuner och olika delar av landet.

Vi är övertygade om att system med fler aktörer inom jobbmatchning och nischade arbetsmarknadsinsatser kan ge större dynamik och träffsäkerhet. Matchning mot arbete är ett bra exempel på en insats som kan upphandlas i inköpssystemet och lösas av privata aktörer.

I dagsläget har vi redan 15 leverantörer anslutna till inköpssystemet och kommunen erbjuder sig att testa detta system i stor skala för att möta de varierande behov som arbetssökande har för att komma in på arbetsmarknaden eller återgå i arbete.

Om Uppsala kommun får möjlighet att ta över Arbetsförmedlingens samordnande roll minskar vi risken att individens planering splittras mellan olika aktörer och kan erbjuda en sammanhållen heltidsplanering.

De privata aktörerna skulle även gynnas av att de har en uppdragsgivare med mer samlade uppdrag. Det finns ingenting i ansökan som syftar till att motverka privata aktörer eller andra utförare från att vara viktiga leverantörer för stöd till individer som står utan arbete. Tvärtom.

Med vårt förslag kan de privata aktörerna till och med få en större del av förmedlingen än i dagsläget eftersom vi samordnar de kommunala resurserna med det som Arbetsförmedlingen erbjuder i dag.

Vi vill erbjuda ett helhetsperspektiv, där utbildning, arbetsmarknad och socialtjänst samarbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för individen att komma ut i en egen hållbar försörjning.

Vi hoppas att Arbetsmarknadsdepartementet ger oss chansen att ta detta första steg mot en långsiktigt hållbar arbetsmarknadspolitik

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Uppsala kommun

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen i Uppsala kommun

Artikeln finns att läsa längst ner. 

 

Moderaterna i Uppsala kommun driver även:

  • Högre krav på motprestation i form av jobbsökande, praktik eller utbildning för att få försörjningsstöd.
  • Högre kvalitet på SFI och en SFI som riktar sig mot arbete i specifika branscher.
  • Alla som söker försörjningsstöd ska ha rätt att träffa en arbetsmarknadshandläggare inom fem dagar.
  • Fler hembesök i syfte att reducera bidragsfusk.
  • Utred ett system där externa aktörer sköter matchning mellan arbete och arbetssökande och där arbetsgivare har möjlighet att auktoriseras för arbetsmarknadsinsatser.