Nyhetsartikel
26 feb 2018

Rapport om vårdköerna

Moderaterna har skrivit en PM om den socialdemokratiska vårdkrisen dels på nationell nivå med jämförelser olika regioner och landsting emellan men också med specifika fakta från Uppsala län.

Vårdköerna har ökat dramatiskt sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014. Att rekrytera och behålla kvalificerad personal, att driva digitalisering med mera är avgörande för att utveckla svensk sjukvård. Men därutöver krävs riktade insatser för att komma åt just vårdköerna. Vårt förslag är prestationsbaserade ersättningar till landsting som kortar köerna – kömiljarden. Kömiljarden infördes av Alliansregeringen i slutet av 2008 som en särskild satsning i syfte att korta väntetiderna i sjukvården. Det positiva resultatet lät inte vänta på sig: vårdköerna kortades påtagligt. Sedan Socialdemokraterna 2014 beslutade att avskaffa kömiljarden har köerna återigen rusat i höjden. 

 

Foto: Angelica Klang

Filer
Vårdrapport(pdf919.88 KB)