Pressrelease
11 dec 2019

Programarbetet för Marielund återupptas omedelbart

Under dagens sammanträde med kommunstyrelsen fick Moderaterna med sig en majoritet för att omedelbart återuppta programarbetet i Marielund, i syfte att kunna planlägga området. Det innebär att S, L och Mp, vars huvudförslag var att återigen skjuta det på framtiden, blev överkörda.

Under flera år har frågan om programarbetet för Marielund varit vilande. Moderaterna och kommunalrådet Therez Almerfors (M) har sedan arbetet avstannade år 2015 betonat vikten av att markägarna förtjänar besked i frågan och att planeringen måste gå vidare. Moderaterna har drivit frågan i kommunfullmäktige så väl som kommunstyrelsen och i plan- och byggnadsnämnden för att få till stånd underlag till beslut.  

- Det här är ett glädjebesked, säger Therez Almerfors (M), kommunalråd och andre vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden, och fortsätter: det möjliggör för utveckling av en pärla i Uppsala med förbättrade vatten- och avloppslösningar för den enskilde och en mer välmående sjö som gagnar alla.

Beslutet möjliggör för bättre vatten- och avloppslösningar men programarbetet är även till för att se över vilka platser i kulturkärnan av Marielund som ska bevaras och vilka platser där det är möjligt att bygga nytt och utveckla. Det bidrar på sikt till fler egnahemsområden.

- Här ges fler möjligheter att ta del av sommardrömmen vid Uppsala. Alla varken kan eller vill bo mitt i stan, vi behöver bygga en mångfald av bostäder och boendeformer, avslutar Therez Almerfors (M).

 

För mer information eller vid frågor, kontakta:

Sofia Andersson, politisk sekreterare Moderaterna Uppsala kommun

Sofia.andersson@moderaterna.se

072 – 220 34 69