Nyhetsartikel
21 okt 2020

Omstart Uppsala – Moderaterna i Uppsala kommuns budget 2021

Idag presenterade vi, Moderaterna i Uppsala kommun vårt förslag till Mål och Budget 2021. Det är en budget som tar ansvar för Uppsala. När minoritetsstyrets budget spretar och ger lite av allt till alla vill vi istället se ett tydligt fokus och en politik som löser samhällsproblemen. Vi vill att alla Uppsalabor som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till, vi vill att Uppsala ska vara tryggt och vi vill att alla kommuninvånare ska känna sig trygga i äldreomsorgen.

Uppsala behöver en politik som kan leda Uppsala både under och efter pandemin. Vi moderater lägger fram en budget för en omstart av Uppsala – vi är redo att styra kommunen igen. 
Hela budgeten finns att läsa längre ner på sidan. 

Trygghet och säkerhet

Allt fler känner sig inte trygga nog att vistas i sitt eget bostadsområde kvällstid. När skjutningar sker dagtid i en park i Uppsala pekar allt på att Uppsala befinner sig i en trygghetskris. Uppsala ska vara en trygg kommun. Krafttag ska tas mot kriminaliteten och de gäng som idag har hela stadsdelar i ett järngrepp. Uppsalas ungdoms- och kvinnojourer måste ha rätt verktyg och resurser att hantera ett alltmer ansträngt läge.

Några av våra satsningar på trygghet och säkerhet:

 • Fler trygghetskameror och ordningsvakter
 • Inrätta en trygghetscentral
 • Stärkt avhopparverksamhet
 • Resurser för att kunna hantera det ökande antalet orosanmälningar
 • Förbättra arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

När situationen på arbetsmarknaden försvåras måste åtgärder till för att inte ytterligare låsa fast människor i arbetslöshet och utanförskap. Vi moderater brukar säga att ställa krav är att bry sig – det har aldrig varit viktigare. I Uppsala kommun ska ekonomiskt bistånd alltid kombineras med motprestation för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential.

Det är i skolan grunden för framtiden läggs. Alla Uppsalas skolor ska ha god kvalitet och undervisningen ska bedrivas i fullgoda lokaler. Planerade skolor måste färdigställas i tid. Uppsalas elever förtjänar bättre än att gå i skolan i moduler på grund av att det tar för lång tid att bygga och planera nya skolor från kommunens sida.

Några av våra satsningar på arbetsmarknad, näringsliv och utbildning:

 • Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 2022
 • Fler Uppsalavärdar
 • Kvalitetssatsning på SFI
 • Platser i yrkesutbildning och entreprenörsskola
 • Ökade resurser till barn i behov av särskilt stöd

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i Uppsala har drabbats hårt av Coronapandemin. Hittills i år har de privata aktörerna klarat krisen bättre än de kommunala. I framtiden måste alla Uppsalabor känna sig trygga i att kvaliteten i välfärden är likvärdig. 

Här är några av våra satsningar på äldreomsorgen:

 • Kvalitetsåtgärdsprogram
 • Utbildningsinsatser kopplat till pandemin
 • Samtalsstöd för äldre
 • Bekämpa den ofrivilliga ensamheten
 • Inrätta ett nytt beredskapslager
Filer