Pressrelease
25 jan 2019

Nytt regionprogram

Den blågröna samverkan i Region Uppsala går idag ut med ett gemensam politiskt program för hela mandatperioden. I ”Politisk plattform för Blågrön samverkan 2019 – 2022” finns alla centrala reformer för de kommande åren med. 


I höstas formades den nya politiska ledningen för Region Uppsala, där Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår. Samsyn finns inom en rad politiska frågor, där delar av den gemensamma politiken har presenterats – nu finns ett samlat politiskt dokument med de viktigaste målen och reformerna för regionpolitiken. 

– Vi tar upp alla politikområden och har delat upp dem i sju huvudkapitel. Genom plattformen får man en bra överblick över de blågröna prioriteringarna för mandatperioden, säger Stefan Olsson, M, regionråd och ordförande i regionstyrelsen.   

En av de viktigaste reformerna är en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett andra område är medarbetarfrågorna där möjligheten att rekrytera och behålla kompetens är central. Det tredje området som presenteras är en effektivare vård på Akademiska sjukhuset och slutligen lyfts reformen: Effektiv och nära vård 2030 med målet att bygga ut och förstärka primärvården, fram.

– Plattformen tydliggör för väljarna och alla som arbetar inom regionen vilka våra viktigaste frågor är och hur vi kommer att jobba med dem, säger Stefan Olsson.KONTAKT


Stefan Olsson, M, regionråd

073-995 72 00  
Emilie Orring, M, regionråd
070-755 38 86

Johan Eriksson, politisk sekreterare, M

018-611 60 27Johan Örjes, C, regionråd
070-611 52 51

Olle Romlin, politisk sekreterare, C

018-611 60 24Björn-Owe Björk, KD, regionråd
072-217 32 78

Synnöve Adéll, politisk sekreterare, KD

070-818 42 64

Malin Sjöberg Högrell, L, regionråd
072-227 02 37

Oscar Matti, politisk sekreterare, L

076-125 74 67

Malena Ranch, MP, regionråd
076-495 03 11

Charles Pylad, politisk sekreterare, MP 

018-611 64 98 

Fotograf: Angelica Klang

Filer