Pressrelease
12 jun 2019

Moderaterna presenterade nya förslag för bättre stöd till de som fått avslag på sin asylansökan

Moderaterna i Uppsala kommun presenterade under förmiddagen en rad förslag för återvändandestöd för att även de som fått avslag på sin asylansökan ska få hjälp med sitt framtida liv.

- I Uppsala kommun finns en rad integrationsprojekt som syftar till att ge fler möjligheten att stå på egna ben med egen bostad och eget jobb. Det är mycket bra. Men lite stöd finns att få om du fått avslag på din ansökan och förväntas lämna Uppsala och Sverige, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd.

Den som är asylsökande har rätt till stöd från Migrationsverket och den som fått bifall på sin asylansökan har rätt till samma stöd via Socialtjänstlagen som alla andra kommuninvånare. Men den som fått avslag på ansökan och förväntas lämna landet får sällan stöd för att göra detta utan förväntas ordna mycket på egen hand.

Vi förstår att många inte vill återvända frivilligt när de inte vet vad som väntar i hemlandet. Vi behöver ett återvändandestöd med information, kontakt med hemlandet och ett ordnat mottagande på plats, säger Alexandra Steinholtz (M), vice ordförande i socialnämnden.

Moderaterna föreslår nu en halvtidstjänst i kommunen, en person som ska fungera som en länk mellan den asylsökande i fråga och mottagandelandet. Denna ska även arbeta uppsökande och se till att inga exempelvis barn far illa. Denna ska kunna hjälpa till att höja motivationen för att återvända och förmedla kontakt med myndigheter i hemlandet. Att jämföra med den projektanställning som redan finns för att ta kontakt med de rumänska romer som kommit hit för att tigga. Det har varit ett mycket framgångsrikt projekt där andelen barnfamiljer som lever på gatan minskat kraftigt.

Samtidigt presenterar Moderaterna också ett kunskapslyft internt, liknande Strömsundsmodellen, för att fler ska kunna hantera frågor från de asylsökande som finns i kommunens verksamheter.

- Vi har fantastisk personal i kommunen som drar ett stort lass. Det rör sig om socialsekreterare men även exempelvis skolkuratorer. Människor som fått avslag mår ofta väldigt dåligt och det är oerhört viktigt att bemöta dem på ett sätt som gör att de får förtroende för kommunens återvändandebete och motivation att resa, säger Alexandra Steinholtz.

 

För ytterligare information kontakta:

Sofia Andersson, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun

Sofia.andersson@moderaterna.se

072 – 220 34 69