Pressrelease
22 nov 2019

Moderaterna kräver utredning över parkeringssituationen vid nybyggnation

På plan- och byggnadsnämndens sammanträde den 21 november initierade Therez Almerfors (M), ett ärende om att parkeringssituationen vid nybyggnationer ska utredas, vilket också bifölls.

Moderaterna röstade nej till att införa kommunens nuvarande parkeringstal, som bland annat innebar en stor sänkning av parkeringstalen för bil. Nu kommer klagomål från nybyggda områden där människor inte har någonstans att parkera sin bil, exempelvis vid Rosendal eller längst Dag Hammarskjölds väg ut mot Sunnersta.

 

- Moderaterna står inte bakom ändringen av parkeringstalen. Oavsett om människor flyttar till nybyggen på landsbygden eller centralt i Rosendal är det rimligt att kunna räkna med att det ska finnas plats att parkera bilen, säger Therez Almerfors (M), kommunalråd och vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden.  

 

Det är viktigt att öka andelen som färdas mer hållbart genom gång-, cykel- och kollektivtrafik men alla bilar kommer inte att försvinna. Att planera för att bilar och parkeringsplatser ska reduceras till extremt låga nivåer är inte realistiskt.

 

- Politiken måste kunna både uppmuntra till klimatsmarta resor och samtidigt skapa lösningar för verkligheten så som den ser ut idag. Visar det sig att det finns för många cykelparkeringar och för få bilparkeringar måste detta åtgärdas, avslutar Therez Almerfors (M).

 

 

För mer information eller vid frågor, kontakta:

 

Sofia Andersson

Politisk sekreterare Moderaterna Uppsala kommun

Sofia.andersson@moderaterna.se