Pressrelease
29 aug 2020

Moderaterna kräver tidsreglering av kollektivtrafikkörfältet längs Vaksalagatan

Sedan en tid tillbaka är Vaksalagatan från Vaksala torg upp till Gränby centrum uppdelad på ett körfält för kollektivtrafik och ett körfält för övrig trafik. Uppdelningen gäller, till skillnad från de kollektivkörfält som finns i de centrala delarna av Uppsala, över dygnets alla timmar. Moderaterna har identifierat att detta lett till enorma köer och en ohållbar trafiksituation.

-                    Denna uppdelning är problematisk och ologisk, då den i onödan begränsar framkomligheten på en av Uppsalas viktigaste genomfartsleder. Ett kollektivkörfält kan vara motiverat under de trafikintensiva timmarna på dygnet, men under övrig tid saknas anledning att avdela ett separat körfält för kollektivtrafik. Det bidrar då istället till en ogynnsam trafiksituation, säger Therez Almerfors (M) kommunalråd.


För att få till stånd en förändring lägger Moderaterna i Gatu- och samhällsmiljönämnden fram ett initiativärende som föreslår att det kollektivkörfält som finns avdelat på Vaksalagatan tidsregleras på samma sätt och med samma tider som kollektivkörfältet på Kungsgatan.
 

-                     Vi vill öka framkomligheten i Uppsala och därför är detta angeläget för att sammantaget skapa en bättre och tryggare trafiksituation, säger Fredrik Björkman (M) ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden.

 

Vid frågor eller för mer information kontakta:

Sara Hägerström, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun
sara.hagerstrom@uppsala.se
072 – 547 43 48