Pressrelease
17 maj 2021

Moderaterna är största parti i Uppsala kommun

Enligt en ny opinionsmätning av Demoskop är Moderaterna idag största parti i Uppsala kommun. Vi har goda förutsättningar för ett maktskifte och måste nu samla detta stöd till ett valresultat 2022. Det är tydligt att väljarna vill se ett nytt styre då Moderaterna idag skulle få 24 %, samtidigt backar (S) till 22%. (M) har ökat kraftigt med 7 procentenheter jämfört med valet 2018.

Det höga förtroendet är ett gott kvitto på vårt arbete i kommunen, Uppsala behöver en omstart. Med ett moderatlett styre skulle fokus läggas på att:  

  • Alla Uppsalabor ska känna sig trygga. Vi vill se fler ordningsvakter och trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga idag. Det ska råda nolltolerans mot all brottslighet.  
  • Alla Uppsalabor som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Jobb är den bästa förebyggande insatsen mot utanförskap.
  • Det ska vara ordning och reda i ekonomin. Det finns ingen anledning till att Uppsalas verksamheter eller investeringar ska kosta mer än i andra jämförbara kommuner.

Opinionsundersökningen har genomförts av Demoskop på uppdrag av Moderaterna. Undersökningen genomfördes under april 2021, målgrupp var allmänheten, 18 år och uppåt, bosatta i Uppsala kommun. Demoskop har använt sig av webbintervjuer inom ramen för två etablerade webbpaneler.

Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Sara Hägerström, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun
sara.hagerstrom@uppsala.se
072 – 547 43 48