Nyhetsartikel
3 mar 2021

Moderata vinster i planerna för de sydöstra stadsdelarna

För att säkerställa fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm och en ny tågstation i Bergsbrunna har Moderaterna hittat en kompromiss med mittenstyret i Uppsala kommun om ett nytt förslag till utbyggnad i sydöstra Uppsala. Det behövs för fortsatt tillväxt och utveckling med fler jobb. De som flyttar hit för att jobba behöver också någonstans att bo. Överenskommelsen innebär att Södra Uppsala blir mer framkomligt och bilvänligt för framtidens miljövänliga bilar samt att fler småhus byggs. Vi moderater säger därtill fortsatt nej till spårväg, skriver Fredrik Ahlstedt och Therez Almerfors, i Uppsala Nya Tidning den 19 februari.

Den moderata ideologin är att bygga trygga, attraktiva områden med människor i arbete, fler ägda boenden och där människor känner ansvar för sitt område. Vi har lyssnat in kritik som kommit från de boende och med de nya förändringarna kan vi konstatera att den som menar att det är en betongstad som ska byggas har fel. 

Fyrspårsavtalet innebär att staten lovar att bygga två nya tågspår Uppsala-Stockholm och en tågstation i Bergsbrunna. Uppsala kommun har då åtagit sig att bygga ut Södra Uppsala med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik. Vi tycker att det är så viktigt för Uppsalas näringsliv och framtid att vi kämpade hårt för att få till ett bättre förslag till utbyggnad. Alternativet hade varit att helt rösta nej och låta det tidigare förslaget gå igenom, då med stöd från Vänsterpartiet och deras motstånd mot det ägda boendet och småhus. Då hade variationen i bebyggelsen varit begränsad och merparten som byggts varit flerbostadshus med minst 50% hyresrätter. Att ändra i avtalet och exempelvis försöka minska antalet bostäder är inte en framkomlig väg, särskilt inte då Knivsta kommun redan fått nej från staten om att omförhandla avtalet.

När regeringen darrar är det viktigt att vi som kommun står starkt. Det är viktigt att kunna visa på en politisk enighet mot staten för att säkra fyrspårsavtalet. 

När den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna skulle ut på samråd under 2020 röstade vi moderater avslag då vi ansåg att planen behövde kompletteras med viktiga aspekter. Vi saknade respekt, framkomlighet och variation.

Med dessa ingångsvärden och efter att ha lyssnat på de synpunkter som inkommit har vi hittat en kompromiss om ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan. För vår del vill vi lyfta fram detta ur den nya överenskommelsen:  

1. 5 000 egna hem och bättre respekt i mötet med befintlig bebyggelse

Människor är olika och vill bo olika. Efterfrågan på småhus är stor, vilket visat sig särskilt nu under pandemin. I ursprungsplanen fanns 1 000 egna hem, det vill säga småhus, radhus, parhus och markbostäder. Genom våra förhandlingar har det femdubblats. De 5 000 kommer att fördelas inne i de nya kvarteren, i kanterna till området där de möter skog och åkermark samt i möte med befintlig bebyggelse. Det betyder att hushöjderna där blir lägre, för att istället bli något högre i stationsnära lägen. En kvarterspark skapas i Nåntuna och minst tre av pulkabackarna blir kvar. 

2. Färdiga planer för 400 bostäder och tomtberedskap på landsbygden i prioriterade tätorter 

Efterfrågan på småhus utanför stadskärnan är stor. Vi måste säkra att det byggs bostäder även i våra övriga tätorter så att den som vill kan flytta hit och bo kvar hela livet. För oss är det viktigt att resten av Uppsala inte slutar utvecklas på bekostnad av utbyggnad i sydöstra staden. 

3. Ökad framkomlighet på Kungsängsleden och Dag Hammarskjölds väg

En rekordsatsning om 300 miljoner för att förbättra väginfrastrukturen i södra Uppsala genomförs. Vägnätet klarar på vissa ställen inte av att vänta på utbyggnad utan kapaciteten måste förbättras nu. Många tar bilen till sin arbetsplats, fritidsaktivitet eller sitt hem och ska kunna göra det både redan nu och i framtiden utan att fastna i köer. 

4. Reservat för broförbindelse för fossilfri biltrafik och möjlighet att åka bil fram till varje fastighet

Den nya bron över Fyrisån i Ultuna kommer att byggas för kollektivtrafik, gång och cykel samt utryckningsfordon. För att i framtiden kunna utöka till även fossilfri biltrafik på bron görs ett reservat i planen. Det finns ett nationellt mål om fossilfritt 2030 och bron kommer inte att stå färdig innan dess. Vi moderater säger dessutom nej till spårväg då vi anser att innovativ kollektivtrafik är framtiden, spårvagnar dåtiden.

Nästa steg är att de boende får tycka till om det nya förslaget, vilket är en viktig del i arbetet. Tillsammans kan vi ge Uppsalaborna, näringslivet och universiteten möjlighet att växa och utvecklas hållbart in i framtiden.

 

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M)

Therez Almerfors, kommunalråd (M)