Nyhetsartikel
24 apr 2018

M-kommentar med anledning av Socialdemokraternas smutskastningskampanj

Nej, det kommer inte att ske någon privatisering av Akademiska sjukhuset om Moderaterna kommer till makten i Region Uppsala i höst.

Det kommer inte heller att bli någon skattesänkning.

Dessa är oärliga påståenden från Socialdemokraterna enkom i syfte att vilseleda väljarna. I andra sammanhang har sådan kampanj kallats "fake news".

I Region Uppsala har skatten gått upp men vårdproduktionen ned. Det vore därför bra om det parti som sitter i ledningen för allt, Socialdemokraterna, berättade vad de vill göra för att komma tillrätta med krisen. I stället satsar Socialdemokraterna sina kampanjresurser på att vilseleda och skrämma väljare med en retorik som inte bara är rent löjlig utan också oärlig.

Den kommande mandatperioden vill Moderaterna satsa på vårdens medarbetare för att korta köerna. Vi har köer idag på grund av att S och MP, som styr i regionen, driver en arbetsgivarpolitik som gör att sjuksköterskor säger upp sig. Då stängs vårdplatser och patienter sätts i kö. Vi går också fram med en plan för att göra primärvården större och bättre rustad. Det gör vi för alla de äldre som behöver mycket vård och i första hand behöver detta där de bor. Vi vill även modernisera vården genom att tillåta att vård bedrivs digitalt. Idag finns det företag som tillhandahåller vård i mobiltelefon och dator. Det tror vi är en del av framtiden och det säger vi därför ja till. 

Det vi har gjort tidigare och kan tänka oss även i framtiden är att på ett antal områden ha vårdval. Det har vi idag när det gäller exempelvis starroperationer som är mycket vanlig operation. Akademiska sjukhuset har svårt att rekrytera och det finns företag som kan hjälpa till. Då låter man dem hjälpa till. Många patienter vill också välja vilken läkare som ska behandla dem. Sjukhusstyrelsen hade under 2017 i intäkter: 16 510 311 000 kr. Av dessa gick 63 097 000 kr till ersättningar för vårdval. Det blir 0,4 procent. Vi tror att mycket få invånare i Uppsala län uppfattar detta som skrämmande privatiseringar.

Skattesänkning i Region Uppsala kommer inte ske från Moderaterna vid eventuellt maktskifte i höst. Ej heller skattesänkning på nationellt plan kommer att påverka sjukvården.
 

Stefan Olsson
Regionråd, Vice gruppledare

Foto: Angelica Klang

Mer om Stefan
Emilie Orring
Regionråd, Gruppledare

Foto: Angelica Klang

Mer om Emilie