Pressrelease
4 mar 2021

M, C och MP kräver att frågan om konstmuseum lyfts till kommunfullmäktige

Frågan om lokalisering av Uppsalas konstmuseum har diskuterats i decennier. Befintliga lokaler håller inte måttet och nu behövs en ny placering. Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet förespråkar kvarteret Kaniken och begär nu att frågan om konstmuseum ska lyftas till kommunfullmäktige. Detta efter att S, L och V drivit igenom fortsatt placering och tillbyggnad på Slottet i kommunstyrelsen.

S, L och V vill göra en utbyggnad av Uppsala Slott för att museet fortsatt ska finnas där, vilket de också drivit igenom med en majoritet om 8 av 15 ledamöter i kommunstyrelsen. De har visserligen majoritet i kommunstyrelsen, där ärendet om konstmuseum behandlades under onsdagen. I kommunfullmäktige ser majoritetsförhållandena däremot annorlunda ut.

- Det är oansvarigt att försöka driva igenom förslaget i kommunstyrelsen när det i kommunfullmäktige finns en majoritet emot att placera konstmuseum på Slottet. Tillsammans med C och MP har vi därför samlat in namnunderskrifter och begär att frågan om konstmuseum ska lyftas till kommunfullmäktige, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet utgör tillsammans en tredjedel av Uppsalas kommunfullmäktige och kommer med stöd av kommunallagen begära att frågan om placering av Uppsalas framtida konstmuseum ska behandlas av kommunfullmäktige.

- Den här frågan är av stor vikt för Uppsalaborna. Fokus måste vara på vad som är bäst för konsten och konstlivet i staden. Det är också viktigt att bredda verksamheten och nå fler besökare och då är placeringen viktig säger Linda Eskilsson (MP) kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden.

För kommuninvånarna och för att gynna Uppsalas besöksnäring är den geografiska placeringen av konstmuseet av stor vikt. Därför vill M, C och MP se en central placering av konstmuseum på Västra Ågatan, i Kaniken.

- Ett konstmuseum i kvarteret Kaniken blir ett lyft inte bara för konsten och kulturen utan också för alla de kaféer, restauranger och butiker som ligger utmed åstråket. Dessutom innebär det att vi kan bevara den känsliga kulturhistoriska miljön kring Uppsala slott, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Sara Hägerström, politisk sekreterare Moderaterna i Uppsala kommun

sara.hagerstrom@uppsala.se

072 – 547 43 48

 

Stina Bergström, politisk sekreterare Miljöpartiet i Uppsala kommun

stina.bergstrom@uppsala.se
072-220 34 15

 

Jonas Petersson, gruppledare Centerpartiet i Uppsala kommun

jonas.petersson@centerpartiet.se

073-300 47 24