Liselotte Grahn Elg

Kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Kommunalråd
liselotte.grahn.elg@habo.se
Kommunalråd tillika Kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun.

Fotograf: Angelica Klang