Ingvar Smedlund

Kommunalråd i Enköpings kommun
Kommunalråd Enköpings kommun ingvar.smedlund@moderaterna.se
070-162 62 98
Kommunalråd i opposition Enköpings kommun.
Boende i Enköping, född 1964.