Pressrelease
13 jun 2018

Håbo – en kommun att vara stolt över

Moderaterna i Håbo lanserar idag sitt handlingsprogram inför valet. Den röda tråden genom programmet är att Håbo kommun har mycket att erbjuda oavsett om du bor, verkar eller arbetar i Håbo. För att Håbo ska bli en ännu bättre plats så vill Moderaterna bland annat främja arbete och utbildning istället för bidrag, säkerställa god service från kommunen till medborgarna samt skapa ett tryggt Håbo genom att utveckla kommunens samverkan med polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

- Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Vi har vacker natur och rik tillgång till Mälaren. Vår kommun ligger i en expansiv region och här finns goda möjligheter till jobb och företagande. Vi har nära till Stockholm, Arlanda, Uppsala och Västerås. Vi har bra vägförbindelser och vill utveckla pendlingsmöjligheterna. Många vill bo i Håbo. Vi ska växa i den takt vi klarar av och på ett sätt som gör att vi inte skapar problemområden, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M).

Nu lanserar Moderaterna i Håbo sitt handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022. 

- Vi har haft en lång process av att lyssna in vad medborgare tänker och vill med Håbo. Vi har haft öppna möten med medborgare, arbetsgrupper med medlemmar och nu har vi landat i ett program som vi är stolta över att kunna presentera, säger Liselotte Grahn Elg (M).

Bland förslagen i handlingsprogrammet så finns bland annat att ha ett tydligt mål att främja arbete och utbildning istället för bidrag, minska barngrupperna i förskolan, säkerställa god service från kommunen till medborgarna, säkerställa att det finns olika typer av boenden för livets alla skeenden samt utveckla samverkan med polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

- Vi ser behovet av långsiktighet och sammanhållning i samhället som vi vill forma tillsammans med Håboborna. Tillsammans kommer vi få Håbo att bli en av de bästa kommuner att leva och bo i. Ett Håbo vi kan vara stolta över, avslutar Liselotte Grahn Elg (M).

Vid ytterligare frågor kontakta:
Erik Raita, kommunikationschef Moderaterna i Uppsala län
Tel: 0768-22 12 22
E-post: erik.raita@moderaterna.se

 

Fotograf: Angelica Klang
 

 

Liselotte Grahn Elg
Kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun, Kommunalråd

Fotograf: Angelica Klang

Mer om Liselotte