Nyhetsartikel
28 jan 2018

Fyrspår – med tåget mot framtiden

På måndag tar kommunfullmäktige i Uppsala ställning till huruvida man ska säga ja till det framförhandlade avtalet där staten förbinder sig att bygga fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Fyra spår låter kanske inte så märkvärdigt, men för två storstäder som allt mer blir en tillväxtregion är beslutet avgörande. Moderaterna är inte nöjda med alla delar i avtalet, men då tillväxt- och jobbfokus är en så naturlig del av Moderaternas identitet kommer vi säga ja till fyrspårsavtalet. Tåget måste rulla in i framtiden.

Det har varit en lång resa. Redan innan Knivsta fanns som kommun och när Gunnar Hedberg (M) ledde Uppsalas kommunstyrelse började det talas och opinionsbildas från moderat håll för att det borde finnas fyra spår mellan Stockholm och Uppsala. Fyra spår skulle binda samman de två storstäderna och säkerställa att Uppsala och Stockholm skulle kunna agera tillsammans för ökad tillväxt och förbättrad arbetsmarknad i hela regionen. Det skulle ta tid, men den moderata tankegången skulle till slut få gehör även på nationell nivå.


Tidigt i höstas presenterade regeringen sina planer för att få till ett ökat bostadsbyggande under de nästkommande decennierna. I planerna ingick att bygga tiotusentals bostäder i Knivsta och Uppsala. Förhandlingar mellan de två kommunerna, Region Uppsala och staten påbörjades och till slut fanns det ett avtal framförhandlat för samtliga parter att ta ställning till.


Staten förbinder sig i avtalet att bygga fyrspår mellan Uppsala och Stockholm samt två nya stationslägen i Bergsbrunna och Alsike senast år 2033. Som motprestation ska Uppsala och Knivsta tillsammans bygga 48 000 bostäder fram till år 2057. Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala förbinder sig dessutom att tillhandahålla kapacitetstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda. Om Uppsala väljer kollektivtrafiksformen spårvagn kommer dessutom staten att finansiera spårvagnslinjen till hälften.


Moderaternas ingångsvärde var att den byggnation som görs i Knivsta kommun och i den södra delen av Uppsala kommun ska utgå från marknadens behov och värna befintlig stadsmiljö. Samtidigt var vi väl medvetna om att det under överskådlig framtid kommer vara brist på bostäder i både Uppsala och Knivsta. Efter många turer fram och tillbaka med staten nådde vi en nivå som båda kommunledningarna anser rimlig under de nästkommande 50 åren.


När det gäller kapacitetstark kollektivtrafik skulle Moderaterna helst sett att staten höll sig neutral i valet av kollektivtrafikslag, men omgående tydliggjorde statens förhandlare Johan Edstav (MP) att detta inte var aktuellt. För att få medfinansiering av kollektivtrafikförbindelsen mellan Bergbrunna och Gottsunda var det spårvagn som gällde. Kompromissen slutade med att vi inte tar ställning i avtalet för eller mot spårvagn i dagsläget, men om staten ska finansiera halva investeringen ställer de krav på spårvagn. Moderaterna anser nu att det är viktigt att göra noggranna kalkyleringar av vilken form av kapacitetsstark kollektivtrafik som är mest gynnsam för dagens och morgondagens Uppsalabor.


Moderaterna ser även att det finns behov av vägförbindelse mellan Ultuna och Gottsunda. Vi ser det därför som naturligt att bygga en sådan samtidigt som kollektivtrafiklösningen byggs i den södra delen av Uppsala. I samband med att våra attraktiva kommuner växer kommer även behovet av framkomliga lösningar att öka. S+V+Mp delar inte vår uppfattning som möjliggör för Uppsalaborna att transportera sig på olika sätt. För Moderaterna är det viktigt att såväl biltrafik som kollektivtrafik fungerar på ett funktionellt och tillfredsställande sätt. Satsningar på kollektivtrafik får inte innebära att vi försvårar för de som är i behov av bilen för att få livspusslet att gå ihop.


Det har varit en lång resa för att få till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. På måndag tar vi ett stort steg närmare att det blir verklighet och att två storstäder blir en tillväxtregion. För Moderaterna är det självklart att säga ja till fyrspårsavtalet. Tåget måste rulla in i framtiden!


Fredrik Ahlstedt (M), Kommunalråd i Uppsala kommun
Therez Olsson (M), Kommunalråd i Uppsala kommun
Klas Bergstöm (M), Kommunalråd i Knivsta kommun
Stefan Olsson (M), Regionråd i Region Uppsala
Emilie Orring (M), Regionråd i Region Uppsala
 

Therez Almerfors
Kommunalråd i Uppsala kommun
Mer om Therez
Klas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun, Kommunalråd
Mer om Klas
Stefan Olsson
Regionråd, Vice gruppledare

Foto: Angelica Klang

Mer om Stefan
Emilie Orring
Regionråd, Gruppledare

Foto: Angelica Klang

Mer om Emilie
Följ oss