Pressrelease
27 mar 2019

Fredrik Ahlstedt får nytt toppuppdrag

På tisdagen i förra veckan valdes Fredrik Ahlstedt, moderat kommunalråd i Uppsala, till ledamot av Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse.

Fredrik är också andra vice kommunstyrelseordförande och Moderaterna i Uppsala kommuns gruppledare. Han är den enda representanten från Uppsala län som valts in i styrelsen.

- Jag är mycket glad och tacksam över att få ta plats i SKL:s styrelse. Kommuner och regioner har ett stort ansvar i många av de frågor som ligger medborgarna närmst, så som arbetsmarknad, omsorg och välfärd. Det ska bli mycket givande att kunna ta en del av Uppsala till SKL och samtidigt kunna ta med kloka lärdomar tillbaka hit, säger Fredrik Ahlstedt (M).

 

Till ordförande valdes Anders Knape, också moderat.

 

Styrelsens ordinarie ledamöter:

Anders Knape (M), Karlstad kommun (ordförande)

Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad

Irene Svenonius (M), Region Stockholm

Anna Tenje (M), Växjö kommun

Marith Hesse (M), Partille kommun

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun

Carola Gunnarsson (C), Sala kommun (1:e vice ordförande)

Mari-Louise Wernersson (C), Region Halland

Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun

Helene Odenjung (L), Göteborgs stad

Lena Micko (S), Linköpings kommun (2:e vice ordförande)

Anders Henriksson (S), Region Kalmar

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad

Niklas Nordström (S), Luleå kommun

Boel Godner (S), Södertälje kommun

Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen

Emil Broberg (V), Region Östergötland

Ida Legnemark (V), Borås stad

Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen

Michael Rosenberg (SD), Helsingborgs stad

Martin Kirchberg (SD), Region Kalmar

 

Foto: Angelica Klang

Fredrik Ahlstedt
Kommunalråd Uppsala kommun, 1 vice förbundsordförande i Uppsala län
Mer om Fredrik