Pressrelease
6 jul 2020

Fler Uppsalabor måste lämna bidragsberoende

En egen försörjning lägger grunden för friheten att bo där du vill och bli den du vill. Just därför är det prioriterat att så många som möjligt har ett jobb att gå till och kan gå från bidrag till jobb. För oss i Uppsalaalliansen (M, C och KD) i arbetsmarknadsnämnden är detta alltid ambitionen och därför driver vi just nu följande frågor:

1. Kontroll över kostnaderna för försörjningsstöd

I flera år har budgeten för försörjningsstöd i Uppsala kommun bara ökat. I år ligger utbetalning av försörjningsstöd dock plötsligt 25 miljoner bättre än väntat. Vi bör vänta med att glädjas över detta, då budgeten för försörjningsstöd höjdes med hisnande 30 miljoner kronor inför i år. I praktiken har ingen besparing för skattebetalarna skett utan snarare har kostnaderna ökat med fem miljoner kronor. 30 miljoner är en chockerande höjning som vi inte ville skriva under på när budgeten lades och som antyder att kommunens kostnader för försörjningsstöd håller på att spåra ur fullständigt. Det finns ingen kontroll på de faktiska kostnaderna vilket oförmågan att budgetera och hålla prognoser visar.

2. Se över reglerna för vem som har rätt till ordnat boende

Framför allt en post i budgeten sticker ut. Många stora familjer som har fått boende ordnat i andra kommuner och som uppbär försörjningsstöd där flyttar till Uppsala. Väl här behöver de på nytt försörjningsstöd och hjälp att ordna boende. Uppsala utmärker sig bland andra kommuner som en kommun som många vill flytta till, vilket är positivt samtidigt som det är ohållbart för skattebetalarna att Uppsala ska ta ett större ansvar för att ta över kostnader för försörjningsstöd från andra kommuner. Självklart ska du kunna bo var du vill men har en annan kommun redan säkrat upp ditt stöd bör du innan en flytt säkerställa att det finns ett jobb som väntar i den nya kommunen. Det är egentligen samma princip som gäller för bostadsmarknaden i övrigt, du måste anpassa läge på bostaden efter din plånbok.

Här behöver Uppsalahems uthyrningsregler ses över precis som vilka regler som gäller när en person som blivit anvisad till en kommun vill flytta till en annan. Efter Uppsalahems ändrade uthyrningspolicy 2018 accepteras ekonomiskt bistånd som godkänd inkomst för att teckna kontrakt. Det är något som nu ska ses över, vilket vi tycker är mycket positivt.

3. Krav på motprestation för att få hjälp med ordnat boende

Det måste kopplas tydligare krav på permanent, varaktig försörjning för att komma i fråga för ett förstahandskontrakt. Tillfälliga boenden under ett par års tid (idag max två år) kan vara en lösning men de som anvisas till Uppsala enligt bosättningslagen bör endast få teckna sådana tillfälliga etableringskontrakt mot krav på:

1) fullt deltagande i etableringen hos Arbetsförmedlingen

2) aktivt bostadssökande till en bostad vars hyresnivå är rimlig utifrån ens ekonomiska situation

Det innebär att när etableringstiden är avslutad upphör också rätten till boendet. Ett undantag är om etableringen avslutas på grund av jobb, då bör tillgången till bostad löpa till den ursprungliga tiden om två år.

4. Inför ett bidragstak

Det finns individuella fall där barnfamiljer kan förlora pengar på om ena föräldern går från bidrag till jobb. Detta är allvarligt och orimligt. Nationellt måste ett bidragstak införas för att minimera risken att bidrag staplas på varandra. Skillnaden mellan bidrag och arbete måste vara mer än marginell.

Vi saknar tydlig vilja från Mittenstyret att på allvar bryta trenden med att fler Uppsalabor låses fast i bidragsberoende. För oss är det är uppenbart att fler initiativ krävs och att alla politiska företrädare måste ge högsta prioritet åt att fler lämnar bidragsberoendet och kommer i arbete.

M, C och KD i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun:

Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Josefine Andersson (M)

Tobias E Hägglund (M)

Mattias Johansson (C)

Annette Stavenow Eriksson (C)

Eva Moberg (KD)

Åsa Samuelsson (KD)