Nyhetsartikel
20 okt 2021

En moderat nystart för Uppsala – Moderaterna i Uppsala kommuns budget 2022

Idag presenterar Moderaterna i Uppsala kommun vårt förslag till Mål och Budget 2022. Årets budget fokuserar på trygghet, att få fler i arbete och förbättra företagsklimatet samtidigt som vi har en strategi för en ekonomi i balans. En moderat nystart för Uppsala är nödvändig för tryggheten, näringslivet och ekonomin. Moderaterna är redo att styra Uppsala kommun.

22 miljoner mer än styret på trygghet

43 % känner en oro för brottsligheten i Uppsala och mer än var tredje kvinna känner sig otrygg vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet.

Vapenbrott och narkotikaförsäljningen ökar kraftigt, och vi har en utbredd gängkriminalitet. Företag vittnar om brott och otrygghet och skolgårdar utsätts nästan dagligen för vandalisering och skadegörelse. Det är inte hållbart och Moderaterna föreslår ett antal satsningar med mål att skapa en trygg stad, för alla.

Några av våra trygghetssatsningar:

 • Fler ordningsvakter
 • Utöka området som ordningsvakter får verka i
 • Fler trygghetskameror
 • Sätt upp fler värmekameror vid skolgårdar
 • Inrätta en trygghetscentral
 • Ta fram en trygghetsplan för näringslivet

Stötta näringslivet – det är där jobben skapas

2021 hamnade Uppsala kommun på plats 232 i Svenskt Näringsliv företagsranking. Det är sämsta vår sämsta placering någonsin. Dessutom är arbetslösheten högre än på 15 år, trots att vi har företag som är i behov av kompetens. Kostnaderna för försörjningsstöd är för höga och socialförvaltningens kostnader har tredubblats sedan 2014.

Det är tydligt att Uppsalas näringsliv behöver en nystart. Några av våra satsningar:

 • Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av praktik, utbildning eller jobbsökande för att erhålla försörjningsstöd
 • Kvalitetssatsning på SFI och erbjud kurser inriktade mot specifika branscher
 • Utöka Uppsalavärdar
 • Utökat feriejobb
 • Inför auktorisationsmodell för vuxenutbildning
 • Satsning besöksnäring
 • Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 2023

En ekonomi i balans

Låneskulden har ökat med kraftigt sedan det Socialdemokratiska styret tillträdde, det är ohållbart. Pandemibaserade statsbidrag kommer att minska vilket kommer att påverka kommunens ekonomi.

En medelinkomsttagare i Stockholm får behålla ca 10 000 kr mer i plånboken varje år än en person med samma lön i Uppsala kommun. Det tycker vi är fel.

Några av våra förslag för en ekonomi i balans:

 • Effektivisera 30 miljoner på kommunadministrationen
 • Återinför utmanarrätten och fortsätt sälja av fastigheter
 • Minska kommunens direktinvesteringar (dvs, se till att fler investeringar görs av privata aktörer)
 • Sänkt skatt med 15 öre 2022