Nyhetsartikel
20 jun 2017

Emilie Orring: -Osann (S)-kampanj i Knivsta

Den 13 juni kampanjade Socialdemokraterna på tågperrongen i Knivsta. Materialet som delades ut hade rubriken Patientkontraktet – så gör vi vården bättre. Verkligheten är tyvärr en helt annan, enligt regionråd Emilie Orring (M).

Socialdemokraterna säger sig ”fasa ut hyrläkare”. Sanningen är att kostnaderna för inhyrd personal ökat kraftigt. Förra året var kostnaderna för inhyrd personal all-time-high, 115 miljoner kronor. I år är budgeten för inhyrd personal redan förbrukad.

S lovar att vårdanställda ska få mer tid med patienten. Verkligheten är en annan. Allt fler patienter får vänta på att träffa medarbetarna i vården över huvud taget. Tillgängligheten till vården i vårt län har försämrats dramatiskt med S vid makten. Idag väntar fler på vård än på mycket länge.

S säger sig vilja införa kontaktsjuksköterskor som vägleder patienterna rätt. Sanningen är tyvärr att S avskaffat vårdlotsarna som alliansen införde, trots att de förbättrade vården och ledde till minskade kostnader. S har också sagt nej till alliansens förslag om vårdlotsar inom psykiatrin.

S säger sig vilja ha schyssta villkor för dem som jobbar, kollektivavtal och rätt till heltid. Dessvärre är rekryteringsproblemen i regionen omfattande och sjukskrivningarna har ökat. Alliansen fattade beslut om rätt till heltid under förra mandatperioden och nu väntar vi på att S ska slutföra det arbete som då påbörjades.

Valfrihet på riktigt. Valfrihet i vården är viktigt för att driva kvalitet och tillgänglighet. S motarbetar valfriheten. Den omtalade Reepalu-utredningen är ett bevis på detta. Nu hotas privata vårdinrättningar och S och MP återtar välfungerande och uppskattade verksamheter i egen regi.

S lovar samtalsmottagningar för barn och unga i varje kommun. Endast en liten och tillfällig summa pengar har dock avsatts för detta. Sanningen är att verksamheten för barn och unga som mår dåligt i vårt län har stora brister. Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, har dragit ner kraftigt på verksamheten och regionens revisorer har riktat omfattande kritik av verksamheten för barn och ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

S ”patientkontrakt” är i verkligheten ett svek mot alla som behöver vård och mot medarbetarna i välfärden. Moderaterna vill istället arbeta för en vård som finns när människor behöver den, där modern teknik används för att förenkla vårdkontakterna och där medarbetarna trivs och får komma till sin rätt.

Emilie Orring, regionråd

 

Emilie Orring
Regionråd

Foto: Angelica Klang

Mer om Emilie