Nyhetsartikel
1 nov 2020

Debattartikel: Vi är redo att ta över styret i Uppsala kommun

Coronapandemin slår hårt mot Uppsala. Många har förlorat nära och kära till följd av smittspridning på äldreboenden och i samhället i stort. Näringslivet har haft svårt att locka kunder och driva sin verksamhet framåt. Många har blivit permitterade och är oroade inför framtiden.

Många av de problem Uppsala har brottats med länge har nu förvärrats. En vardag med skjutningar och uppsalabor som inte känner sig trygga är inte det Uppsala vi vill se. Näringslivsklimatet fortsätter att sjunka och otryggheten breder ut sig. Uppsala behöver en omstart. 


Minoritetsstyrets (S, L och Mp) budget spretar och ger lite av allt till alla. Moderaterna vill se ett tydligt fokus. Kommunen ska fokusera på kärnuppdraget snarare än många spretiga projekt. Alla Uppsalabor ska vara säkra på att samhället finns där när de behöver det. Kommunen måste klara sina kärnuppgifter. När den akuta krisen är över vill vi sänka skatten. I vår budget för 2021 satsar vi på: 


1.    Omstart av arbetsmarknad och näringsliv

Att ställa krav är att bry sig – det har aldrig varit viktigare. Jobb är den bästa förebyggande insatsen mot utanförskap. När situationen på arbetsmarknaden försvåras måste åtgärder till för att inte ytterligare låsa fast människor i arbetslöshet och utanförskap. I Uppsala ska försörjningsstöd kombineras med motprestation i form av heltidsaktivering för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. Vi vill göra det enklare att få in en fot på arbetsmarknaden med fler enkla jobb och en SFI-utbildning som kan kombineras med praktik och jobb. I spåren av pandemin kommer yrkesutbildningar spela en allt större roll för att människor ska kunna ställa om och möta arbetsmarknadens behov. Vi vill förlänga de stöd som getts till Uppsalas företagare under krisen, exempelvis med rabatterade parkeringar i city. 

2.    Trygghetsarbetet får inte ta paus i pandemin

Kriminella gäng har idag hela stadsdelar i sitt grepp. Trygghetsåtgärder här och nu behöver kombineras med förebyggande insatser. 2021 satsar vi 15 miljoner på ordningsvakter och trygghetskameror men också 13 miljoner på att hindra nyrekryteringen till kriminella gäng som idag sker lågt ner i åldrarna. Att garantera resurser för att kunna ta itu med antalet orosanmälningar gällande barn är också högt prioriterat. Alla har rätt till en bra start i livet. Med den rådande pandemin har situationen för många kvinnor förvärrats i sina egna hem. Både utemiljöer och hemmiljöer ska vara trygga.  


3.    Krisen i äldreomsorgen i år ska aldrig återupprepas 


I början av pandemin saknades viktig skyddsutrustning på Uppsalas äldreboenden. En sådan situation får aldrig uppstå igen. Därför vill vi se ett beredskapslager och nya utbildningsinsatser kopplat till pandemin. I år har de privata aktörerna klarat krisen bättre än de kommunala. I framtiden måste alla Uppsalabor känna sig trygga i att kvaliteten i välfärden är likvärdig.  
Den ofrivilliga ensamheten bland våra seniorer måste brytas. Besöksförbud har varit nödvändigt men slagit hårt. Vi vill garantera att samtalsstöd för äldre blir kvar på sikt och hitta nya vägar för att bekämpa ensamheten, både under och efter pandemin. Uppsalas seniorer ska ha förutsättningar att leva ett aktivt och socialt liv. 


4.    Skrota projektet Spårväg Uppsala


Uppsalas framkomlighet har försämrats genom avsmalnade vägar, klackhållplatser och planer på att stänga av gator. Elfordon kommer att förändra trafiken och människor kommer att hitta nya sätt att vara så klimatsmarta som möjligt. Vi säger nej till mångmiljardprojektet spårväg i Uppsala för att inte låsa fast kommunen i dyr och oflexibel teknik. 
Genom att lägga fokus på att lösa samhällsproblemen kan vi ge framtidstro till människor som börjat förlora hoppet. Vi vill se ett Uppsala där alla kan uppfylla sina livsdrömmar. Vi är redo att styra i Uppsala igen. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd Uppsala kommun
Therez Almerfors (M) kommunalråd Uppsala kommun