Pressrelease
30 nov 2021

Blågrön samverkan i Region Uppsala: 104 miljoner kronor i medarbetarsatsningar 2022

För att rekrytera och behålla våra sjuksköterskor i slutenvården i Region Uppsala satsar det blågröna styret 50 miljoner kronor på ökade lönetillägg för medarbetare som jobbar inom slutenvården på Akademiska sjukhuset och förstärkt HR-stöd. Med satsningarna i den blågröna budgeten innebär dagens besked cirka 104 miljoner kronor i medarbetarsatsningar nästa år.

Bakgrunden till satsningarna är ett pressat läge för medarbetarna, särskilt på Akademiska sjukhuset. Vårdplatsläget är svårt på hela sjukhuset och belastningen är extra tung på akuten. Ett huvudskäl till de stängda platserna är att det saknas medarbetare som kan bemanna vårdplatser inom slutenvården.

- Det ska löna sig att arbeta i vården och därför gör vi en riktad löneförstärkning för sjuksköterskor inom slutenvården med 40 miljoner kronor. Vi vill behålla och rekrytera fler medarbetare för att öka förmågan att hålla fler vårdplatser öppna och minska trycket på akutmottagningen och övriga delar av sjukhuset, säger Malin Sjöberg Högrell (L) ordförande i sjukhusstyrelsen.

 

Flera åtgärder har under det senaste året genomförts för att öppna fler vårdplatser och för att kunna behålla samt rekrytera nya medarbetare. Exempel på det är nya poängbaserade arbetstidsmodeller för sjuksköterskor och undersköterskor, säkerställande av sammanhängande semester över sommaren, förstärkt friskvårdsbidrag för samtliga medarbetare, särskilda tillägg för arbete inom covidvård, förstärkning av ersättningar för resor och restid samt utökande av stöd från företagshälsovården.

 

Dessutom sker ansträngningar hela tiden inom verksamheten för att förbättra vårdplatsläget, vilket i sig underlättar arbetssituationen för medarbetarna.

 

Ytterligare åtgärder måste dock till för att kunna rekrytera och behålla fler medarbetare.

 

- Avdelningscheferna på Akademiska måste ges bättre förutsättningar att leda och ge stöd åt de närmaste medarbetarna istället för att arbeta med jobbannonser och annat som kan skötas av andra. Därför förstärker vi Region Uppsalas HR-funktion med tio miljoner kronor. Syftet är att avlasta framförallt avdelningscheferna på Akademiska sjukhuset, säger Stefan Olsson (M) ordförande i personalutskottet.

 

Beslut kommer att fattas av Regionstyrelsen den 21 december. Satsningen kommer att vara permanent och inarbetas i budgeten för 2023. 

 

 

Kontakter:

 

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 072-227 02 37

Stefan Olsson (M), ordförande i personalutskottet, tel: 073 - 995 72 00 

 

 

Fakta

 

40 miljoner kronor i ökade lönetillägg

 • Löneförstärkningar till sjuksköterskor inom slutenvården.
 • Möjliggör höjning av rotationstilläggen inom slutenvården.
 • Möjliggör av rotationstillägg inom poängmodellsområdet, det vill säga alla avdelningar som kräver jämn bemanning (IVA, akutmottagning och förlossning).

 

10 miljoner kronor i förstärkning av Region Uppsalas HR-stöd

 • Förstärkning för att omarbeta schemamodeller till hälsofrämjande scheman. 
 • Förstärkning av verksamhetsnära stöd, HR-partner till chefer.
 • Ökat stödet till kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke.
 • Förstärka stödet riktat mot rehabiliteringsarbete.
 • Förstärka stödet till samverkan med fackföreningarna.

 

53,8 miljoner kronor i medarbetarpaket (ur budget 2022)

 

 • Utökning av antal AT-tjänster 8 miljoner kronor.
 • Införande av bastjänstorganisation 10 miljoner kronor.
 • Höjt och enhetligt friskvårdsbidrag 8 miljoner kronor.
 • Insatser för personalfrämjande insatser, 5 miljoner kr.
 • Lärplattformsystem 2,5 miljoner kr.
 • Studielön 20,2 miljoner kr.