Nyhetsartikel
9 jun 2018

Ulf Kristerssons sommartal: Moderaterna sänker skatten för Sveriges pensionärer

Det ska löna sig att arbeta – och att ha arbetat. Därför presenterade Ulf Kristersson i sitt sommartal, i Strängnäs i dag, reformer för att sänka skatten med sammantaget 18 miljarder kronor för Sveriges pensionärer. Det innebär bland annat att det inte kommer att finnas någon skatteskillnad mellan lön och pension. Kristersson fokuserade även på att en politik som ser hela landet behöver säkerställa goda kommunikationer och infrastruktur, en bra skola och fungerande välfärd samt att lag och ordning upprätthålls – även utanför de stora städerna.

- En tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden – 3,5 miljoner människor. Det är tre gånger fler än i Stockholm. Det finns en tendens i debatten att se landsbygden och de som bor här som lätt hjälplösa inför urbaniseringens starka krafter. Nästan värnlösa mot globalisering och strukturomvandling utanför deras kontroll. Så är det inte, men ingenting kommer utan ansträngning, betonade Ulf Kristersson. 

- Ska hela Sverige leva krävs goda kommunikationer – tåg som går i tid och respekt för att bilen är mer nödvändig här än för den som har gångavstånd till tunnelbanan. Det behövs bra skola och en fungerande välfärd för att hela Sverige ska leva. Som gör att föräldrar kan lita på barnens utbildning även om man inte bor i en storstad. Att man själv får välja skola. Och att man kan lita på att man får vård i tid när man blir sjuk. Du ska också kunna lita på statens grundläggande funktioner – i hela Sverige. Att staten står för sin del av det ömtåliga samhällskontraktet. Som att polisen kommer när brott begås, även om man bor i gles- och landsbygd.  

Ulf Kristersson fokuserade även på villkoren för Sveriges pensionärer. 

 - Många pensionärer får inte ekonomin att gå ihop. Därför är det bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet. Problemet är bara att skillnaden i pension då minskar rejält mellan de som har jobbat hela livet och de som inte har jobbat alls. Det stärker inte arbetslinjen och därför behöver vi göra mer för Sveriges pensionärer, sa Ulf Kristersson. 

- Pensionärer som har jobbat, men har låg pension, får inte någon sänkt skatt alls med regeringens förslag. Vi tar därför ett steg till. Vårt förslag innebär att de med låga inkomstpensioner får runt 2500 kronor mer per år kvar i pension. Sammantaget sänker vi därmed skatten för pensionärer med närmare 15,5 miljarder kronor, fortsatte Kristersson. 

- Med våra skattesänkningar för pensionärer kommer det inte längre finnas någon skatteskillnad alls mellan lön och pension. Utan det kommer alltid löna sig att jobba, att vilja jobba och att ha jobbat. Det är rätt och det är rättvist, avslutade Kristersson. 

Sammanfattning av förslaget: 

Moderaterna har tidigare lovat sänkt skatt för pensionärer med 8,5 miljarder kronor. I dag lovar Moderaterna att sänka skatten ytterligare med 6,9 miljarder kronor under den kommande mandatperioden. Det ger en skattesänkning på 200-300 kronor i månaden för den som har en månatlig pension på 13 000-17 000 kronor. När dessa båda skattesänkningar är genomförda kommer det inte att finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension. Det stärker arbetslinjen och det värnar vårt pensionssystem. 

Totalt vill Moderaterna sänka skatten för äldre med 9,5 miljarder kronor mer än regeringen: 6,9 miljarder kronor på pension och 2,6 miljarder kronor för dem över 64 år som arbetar. 

Sammantaget handlar det om 18 miljarder kronor i skattesänkningar för pensionärer och erfarna medarbetare som fortsätter arbeta. 

Läs mer här

Se talet här.

Läs talet här

Se presentationen från pressträffen här.