Nyhetsartikel
15 dec 2017

Ulf Kristerssons jultal: Social rörlighet är vår tids välfärdspolitik

Ulf Kristersson höll i dag sitt jultal, på Kulturhuset i Stockholm. Talet handlade bland annat om hur den sociala rörligheten i Sverige ska öka. Barn ska inte behöva ärva sina föräldrars problem, utan få sin egen chans att forma sitt liv. För att ge möjlighet till detta måste politiken ta itu med de stora problem Sverige står inför, framför allt vad gäller integration samt lag och ordning.

Sund jämlikhet handlar inte bara om hur människor har det – utan om hur människor kan få det.

- Fördelningspolitikens allra viktigaste uppgift är att förbättra chanserna för barn som av olika skäl fått en tuffare start i livet än andra. Vad du gör och hur du bedöms ska inte bero på vad dina föräldrar heter, bor eller tjänar. Vi har alla en egen potential, sa Ulf Kristersson.

- Det fungerar inte längre att jämna ut genom ständigt högre skatter för dem som arbetar och ständigt högre bidrag till dem som inte jobbar. Ett samhälle som i grunden belönar människors ansträngningar, lägger också grunden för jämlikhet.

Ulf Kristersson underströk också att det kommer få mycket långtgående konsekvenser för Sverige om vi inte med all kraft tar tag i dagens samhällsproblem.

I130 bostadsområden går inte ens varannan vuxen till jobbet på morgonen. Det tar nio år innan ens hälften av de nyanlända får något slags jobb. I vissa skolor når de flesta elever inte gymnasiebehörighet. Gängkriminalitet och otrygghet sprider sig.

Tre delar är särskilt viktiga:

- För det första: I Sverige arbetar man. Fler måste gå från bidrag till arbete och egen försörjning.

- För det andra: I Sverige talar man svenska. Krav på perfekt svenska är överskattat, men krav på begriplig svenska är underskattat.

- För det tredje: I Sverige gäller svenska lagar. De är inga tips man har att förhålla sig till, utan regler att rätta sig efter.

Utmaningen är stor, men kräver ingen mirakelkur. I stället bör vi återvända till de insikter och värderingar som lagt grunden för Sveriges framgång.

- Varje barn i varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv och inte bara följa i sina föräldrars fotspår. Sverige ska vara ett land för hoppfulla, sammanfattade Ulf Kristersson.

Läs hela talet här.

Filer
Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf