Nyhetsartikel
9 feb 2018

Ulf Kristersson om den bortförde svenske medborgaren Gui Minhai

Som många vet har jag under lång tid intresserat mig för Kina, och i någon mån skaffat mig en del kunskaper om utvecklingen där. Ett fantastiskt land, men med en politisk regim som inte respekterar alla de grundläggande värden som vi i Sverige delar med resten av den fria världen. 

Jag brukar därför säga ungefär som min gamle mentor, sociologen Hans Zetterberg: ”Samhället är mycket större än sta...ten.” I få länder är detta mer sant än i just Kina. Och det måste man ha med sig när man nu bedömer vad Kina gör.

Det agerande vi nu ser från Pekings sida oroar mig på djupet. Hanteringen av den bortförde svenske medborgaren Gui Minhai är upprörande. Och jag står helt bakom den svenska regeringens självklara krav, så som de har framförts av utrikesminister Margot Wallström. Jag uppskattar också att EU har uttryckt sitt stöd för Sverige. 

Desto mer är anmärkningsvärt att se med vilken nonchalans som den kinesiska regeringen förhåller sig till Wienkonventionen om konsulära förbindelser, och Sveriges rätt att lämna hjälp och bistånd till en svensk medborgare. Jag noterar också den hotfulla kinesiska tonen, när Sveriges krav häromdagen avfärdades av en talesperson på kinesiska UD. På det viset agerar inte länder som vill ha goda relationer med varandra. 

Det vi nu ser är ett problematiskt exempel på hur Kina tillåter sig dubbla måttstockar. Å ena sidan vill Kina bli en viktig partner i världens handel och kunskapsutbyten, och förväntar sig att respekteras som en jämlike i det internationella samfundet. Det skulle kunna vara bra. 

Men å den andra sidan försöker Kina genom illa förtäckta hot diktera villkoren för umgänget mellan länder. Det är i längden en ohållbar internationell ordning.

Jag är medveten om vilken roll Kina numera spelar i den globala ekonomin. Men det är min övertygelse att makt inte ger rätt. Och att bara ett kraftfullt - och gemensamt - europeiskt agerande långsiktigt kan säkra ett anständigt agerande mellan länder som i fundamentala frågor tycker olika. 

Jag vill att våra länder ska ha goda relationer, precis som även Kina säger sig önska. Ska det vara möjligt behövs ömsesidig repekt för det internationella regelverket, och en annan ton i samtalet länder emellan.

Ulf Kristersson

Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf