Nyhetsartikel
28 nov 2017

Ulf Kristersson: Framtidens sjukvård med fokus på kvalitet och resultat

I dag talade Ulf Kristersson om sjukvårdspolitiken på en konferens med Forum för välfärd.

När det handlar om prioriteringar sa Ulf Kristersson:

- Att värna valfriheten, följa upp kvaliteten och att kapa vårdköerna är det allra viktigaste. Nödvändigt men inte tillräckligt. Vi behöver dessutom både vilja och förmåga att genomföra långsiktiga reformera. Låt mig här idag peka på tre områden: primärvården, den högspecialiserade vården, och vården för multisjuka äldre.

Dessutom pratade tog han upp valfrihet i välfärden:

- Valfrihet i välfärden är inte längre ett komplement, utan en fundamental förutsättning för den svenska modellens framtid. I Sverige vill vi både ha gemensamma lösningar – och bestämma själva. Gemenskap – och individualism. Därför är Reepalu inte bara ett anakronistiskt hot mot välfärdens företagsamhet, utan ironiskt nog ett grundskott mot den riktiga svenska modellen.

Läs hela talet här.

 

Ulf Kristersson
Partiledare
Jag är övertygad om att det finns rimliga och rationella politiska lösningar också på det som är riktigt svårt. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid. 
Mer om Ulf