Nyhetsartikel
2 feb 2015

Tullverkets agerande försvårar frihandeln

I ett land som är så beroende av frihandel som Sverige borde det vara en självklarhet att ha ett tullverk som förenklar den legala handeln över gränserna. Tyvärr finns det många exempel på när det fungerat precis tvärtom, skriver Christofer Fjellner i Expressen.

Ett aktuellt exempel är Tullverkets hantering av de nya standardiserade mobilladdarna som finns på de flesta mobiltelefoner i dag. Tullverket måste backa från beslutet att ta ut extratullar på mobilladdare, när det faktiskt finns regler som säger att informationsteknik ska handlas tullfritt.

För fem år sedan gick de största mobiltillverkarna med på att använda sig av en och samma mobilladdare, efter att EU-kommissionen hotat med att lagstifta fram en standardisering. Att tvinga alla företag att använda samma standard kan ifrågasättas i sig, men nu är problemet hur Tullverket hanterar förändringen. Tullverkets agerande sätter nämligen käppar i hjulet både för tillverkare, handeln och konsumenterna.

Efter att EU tvingat fram den nya standarden för mobilladdare har Tullverket menat att mobilladdaren är en helt annan produkt, eftersom den nya laddaren har en USB-anslutning som teoretiskt sett även kan användas för andra saker än att ladda mobilen. Därför har Tullverket valt att belägga mobilladdarna med en importtull på 3,3 procent. Tullverkets klassificering leder till dyrare och krångligare handel helt i onödan och myndighetens agerande bryter mot andan i ITA-avtalet.

Det här är ett av många exempel på att endast Sverige svenska byråkrater har. För i andra länder har man insett att detta är en märklig tolkning av tullreglerna, och inte tagit ut någon extra tullavgift, just för att inte krångla till det i onödan och för att det inte ska bli dyrare för konsumenterna. Tullverkets generaldirektör borde förklara varför myndigheten håller byråkratiskt krångel högre än andan i de frihandelsavtal vi har ingått. Jag förutsätter att Tullverket inser orimligheten i sin tolkning och i stället gör som andra länder och slopar tullarna. Det är det enda rimliga i ett frihandelsvänligt land som Sverige.

Läs hela artikeln