Pressrelease
10 jul 2019

Tomas Tobé (M) vald till ordförande i Europaparlamentets utvecklingsutskott

Europaparlamentets utskott för utveckling (DEVE) har idag valt Tomas Tobé till sin ordförande. Tobé blir den första moderaten någonsin som väljs till utskottsordförande i Europaparlamentet och den ende svenske ledamoten under denna mandatperiod.

- Jag kommer med full kraft gå in i detta uppdrag. EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att bekämpa fattigdom, och bidra till en fredlig utveckling i utsatta regioner. En stabil utveckling i dessa länder, särskilt i EU:s närområde bidrar till att minska migrationsströmmarna som EU idag har svårt att hantera, säger Tomas Tobé. 

Utvecklingsutskottet ansvarar för EU:s bistånds- och utvecklingspolitik, genom implementering, översyn och nära dialog med mottagarländer. Med ett bistånd på över 50 miljarder euro årligen är EU världens största givare och utskottet hanterar tre fjärdedelar av EU:s medel för yttre åtgärder.

- EU:s bistånd ska användas effektivt och ändamålsenligt. Rätt använt kommer de att bidra till att nå FN:s mål för hållbar utveckling och en stabilare och säkrare omvärld, avslutar Tobé.

Presskontakt:

Lina Stenlund

+32 485 911 164

Tomas Tobé
Europaparlamentariker

Mer om Tomas