Pressrelease
3 jul 2019

Tomas Tobé (M) nominerad till ordförande i Europaparlamentets utvecklingsutskott

EPP väljer att nominera Tomas Tobé som ordförande för DEVE. Tobé blir därmed den första moderata ledamoten att kunna bli vald till ordförande i ett utskott.

- Jag känner mig både ödmjuk och förväntansfull inför att gå in i det här uppdraget med full kraft. EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att stödja demokrati, rättsstat och god ekonomisk utveckling i utsatta regioner. Bristen på detta bidrar till de stora flyktingströmmar vi nu har att hantera.

Utvecklingsutskottet ansvarar för EU:s bistånds- och utvecklingspolitik, genom implementering, översyn och nära dialog med mottagarländer. Med ett bistånd på över 50 miljarder euro årligen är EU är världens största givare. Bland de stora mottagarländerna märks framför allt Turkiet, men även Indien, Syrien, Marocko, Irak och Afghanistan.

- Nomineringen är också ett kvitto på att stödet i valrörelsen för Moderaterna och mig som toppkandidat var stort. Att vi har vuxit har inte gått obemärkt förbi i vår partigrupp i Europaparlamentet.

Tomas Tobé har även valts till ordinarie ledamot i utskottet medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i vilket bland annat frågor kring asyl och migration förhandlas.

- Det innebär att jag kommer att ha ett helhetsgrepp kring EU:s migrationspolitik, genom dels våra egna lagar och regler och dels genom nära samarbete med de länder med stora migration- och flyktingströmmar till EU.

Tobé kommer även att sitta som ersättare i utskottet för industri, forskning och energi.

- Energimarknaderna behöver bindas samman ytterligare för att svensk förnybar energi och fossilfri kärnkraft ska kunna bidra till minskat kolkraftsberoende i övriga Europa. Det är kärnan i en effektiv politik för minskade utsläpp och det kommer jag att arbeta för.

Presskontakt:

Lina Stenlund

Telefon: +32 485 911 164