Pressrelease
2 aug 2019

Tomas Tobé (M) får ansvar för EU:s asylbyrå — kan resultera i gemensam invandringspolitik för EU

Europaparlamentets största partigrupp, EPP, har gett Tomas Tobé, EU-parlamentariker för Moderaterna, uppdraget att förhandla om etableringen av EU:s nya asylbyrå. Tobé blir så kallad skuggrapportör, vilket innebär att han företräder Europaparlamentets största partigrupp i migrationsfrågorna som är avgörande för EU:s gemensamma invandringspolitik.

– Jag är stolt över att min partigrupp, EPP, har gett mig ansvar över denna viktiga fråga. Europas invandringspolitik fungerar inte i dag. Etableringen av en gemensam europeisk asylbyrå är ett viktigt steg på vägen mot ökad kontroll och förutsägbarhet i den europeiska och svenska invandringspolitiken, säger Tobé.

En av Tobés viktigaste frågor i EU-valet tidigare i år var just att skapa en ny europeisk invandringspolitik. Nu får Tobé, som ny ledamot i Europaparlamentet, omfattande möjligheter att påverka invandringspolitiken direkt. EU:s asylbyrå ska bland annat stödja enskilda medlemsländer som hanterar ett stort antal asylärenden.

– Europa behöver ett ökat gemensamt ansvar för invandringspolitiken. Inget enskilt medlemsland ska behöva bära hela ansvaret, säger Tobé.

Läs mer om EU:s asylbyrå:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-reinforced-agency-asylum_sv.pdf

Presskontakt för Tomas Tobé
Carl Albinsson
Carl.albinsson@europarl.europa.eu
073-806 63 81