Tomas Tobé

Europaparlamentariker
Tomas Tobé är Europaparlamentariker och gruppledare för den svenska EPP-delegationen.