Tomas Tobé

Gruppledare i EU-nämnden
Presskontakt Niklas Gillström
niklas.gillstrom(at)moderaterna.se
072-703 28 38
Övriga förfrågningar Carl Albinsson
carl.albinsson@riksdagen.se
Det är uppenbart att Sverige behöver ett parti som prioriterar lag och ordning – mitt uppdrag är att visa att det är Moderaterna.

2006 blev jag invald i riksdagen och fick förnyat förtroende i valet 2010, då som personvald från Gävleborg. Idag bor jag i Tyresö, utanför Stockholm, tillsammans med min familj. Under de två senaste åren har jag varit partisekreterare men är numera rättspolitisk talesperson och ordförande i riksdagens justitieutskott.

Jag vill att kriminalpolitiken ska ha ett tydligare brottsofferperspektiv. Vårt samhällskontrakt bygger på att den som begår brott också ska ta konsekvenserna och mötas av ett straff som motsvarar det allvar och den kränkning som brottet faktiskt har betytt för den drabbade och för samhället.

Allt för många drabbas idag av vardagsbrottslighet – stölder, inbrott eller bedrägerier. Här tar det ofta lång tid innan polisen kommer på plats och ofta möts brottsoffret av en nedlagd förundersökning, snarare än en gärningsman bakom lås och bom. Den som har utsätts för brott ska kunna räkna med samhällets stöd från polisens första insatts, till dess att gärningsmannen har avtjänat sitt straff.

Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för ett fungerande och demokratiskt samhälle.

Sverige har alltför länge varit passivt inför utvecklingen med brottslighet och otrygghet. Sverige behöver en annan kriminalpolitik. Det handlar om att säkra tryggheten med fler poliser i hela landet och skärpta straff. Brott ska förebyggas och den som ändå har blivit utsatt ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska stå klart att hedersrelaterat våld och förtryck inte hör hemma i Sverige. Ordning och reda ska råda på gator och torg. Vår frihet och öppenhet ska försvaras genom att terrorism verkningsfullt och kraftfullt bekämpas.

Sverige kan byta riktning med en ny regering. Det här är Moderaternas kriminalpolitiska program. Det är vad vi moderater tillsammans med Alliansen vill söka svenska folkets förtroende för. Vi ska se till att upprätthålla lag och ordning i hela landet och säkra trygghet att lita på.