Pressrelease
24 sep 2019

Tobé leder Europaparlamentets delegation till FN:s klimatmöte

Tomas Tobé leder Europaparlamentets delegation till FN:s högnivåmöte om klimatet och de globala målen för hållbar utveckling.

Som ordförande i utvecklingsutskottet leder Tomas Tobé delegationen tillsammans med miljöutskottets representant och Europaparlamentets vice talman Mairead McGuinness.

- EU har en nyckelroll att spela för att klimatmålen och de globala hållbarhetsmålen ska kunna nås. Tillsammans har vi de ekonomiska resurser som krävs och det är alldeles avgörande att våra investeringar är effektiva och resultatorienterade. Jag är övertygad om att EU:s utvecklings- och biståndspolitik i större utsträckning behöver knytas till andra politiska mål, inte minst vad gäller klimat, säger Tobé.

Tomas Tobé finns under veckan tillgänglig för kommentarer och intervjuer.

Presskontakt: Lina Stenlund 

lina.stenlund@europarl.europa.eu

+32485911164